...

!!Blog pozastaven z mé strany (wiwi).!!

Nově: TUTORIÁLY

Navštivte prosím můj nový blog,více info o něm TU .


Slovní fotbal →TU← .
Vtipná bublinka →TU← .
Chceš ohodnotit blog ? Tak se zapiš →TU← .
Chceš Wallpaper,ikonku či banner ? Zapiš se →TU← .
Chceš vodorovný oddělovač ? Více se dozvíš →TU← .
Chceš text do volitelného horního boxu ? Více se dozvíš →TU← .
Chceš blend ? Zapiš se →TU← .

Návod TR:U-Jižní Mexiko

16. února 2010 v 14:13 | Larasinka
Artefaktů: 50
Relikvií: 1
Dohráním se odemkne: Nákresy prostředí a postav

Před začátek opět volíte oblečení; kromě předchozích dvou oblečení z Thajska si můžete ještě vybrat oblečení, které se skládá z kožené bundy a kalhot (Silný oděv do džungle).


1. Dny beze jména


1. Nebezpečná rychlost

Lara přijela do džungle na motorce a tak se může trochu projet. Motorku ovládáte klávesami [W, A, S, D] a můžete z ní také slézt [E]. Lara to pořádně rozjela a držela se na cestě. Po chvíli dojela ke kamennému portálu.

Zastavila, šla dovnitř a ve váze našla Poklad.

Pořádně se rozjela, projela portálem a za ním přeskočila propast.

Pak hned zastavila, vrátila se k propasti a sebrala Poklad ukrytý ve váze.

Pak Lara dojela k Mayskému chrámu.

Další Poklad Lara na šla ve váza napravo před chrámem.


2. Kamenná hlava

Lara vyskočila na nízký sloup před chrámem, z něj na kamenný výstupek na dalším sloupu. Vylezla nahoru, skočila na vyšší římsu a přeručkovala doleva. Přeskočila na římsu na chrámu a vylezla na ni. Přešla doleva, skočila doleva a chytila se římsy ve výklenku. Alternativní cesta je z římsy na chrámu na její pravé straně vyskočit nahoru a po římsách vylézt nahoru, doleva a pak se do výklenku spustit.

Hodila kotvu na kruh a přitáhla ho. Pak se spustila (stále připoutaná lanem ke kruhu) kousek níž a rozhoupala se. Tím mohla skočit doprava do otevřených dveří [W + Mezerník].

Napravo za dveřmi našla Lara lékárničku a na levé straně vázy s Pokladem.

Lara sebrala kamennou masku z podstavce, pak šla do úzké chodby napravo (při pohledu ode dveří) a po stěnách vyskákala nahoru (tedy odrážením od stěn). Opatrně došla k "oknu" a rozhlédla se. Spatřila pumu (nebo jinou kočkovitou šelmu?). Pověsila se za římsu okna a skočila dozadu na kamenný výstupek na sloupu. Odtud mohla bez problémů a v bezpečí pumu zabít. Pak se spustila na zem.

Došla k motorce a pokračovala dál. Opatrně projela ruinami (pomocí [Mezerníku] můžete dělat smyky v zatáčkách) a dojela až před propast. Zde sesedla a zabila další pumu, která za ní běžela.

Jeden Poklad je napravo u sloupu.

Další poklad je v ruinách nalevo od propasti.

Nalevo od propasti je ještě jeden Poklad.

Opět nasedla na motorku a pokračovala dál "propastí" (kterážto se ukázala jen jako schody do podzemního tunelu). Projela tunelem a vyjela na druhé straně. Pokračovala dál a dojela až k místu, kde napravo spatřila další chrám.

Na cestě ke chrámu našla lékárničku a Poklad v prvním "domě" nalevo.

Nalevo přímo před chrámem našla další lékárničku a Poklad ve váze.

Lara došla ke chrámu a podskočila pod bránou. Došla ke kalendáři.2. Xibalba


1. Mayský kalendář

Lara skusila kalendářem pohnout, ale nějak to nešlo. Přistoupila tedy k středové ose ze stany, kde nebyla tyč, položila na sloup kamennou hlavu, kterou našla v prvním chrámu, a tím kalendář odemkla. Chytila tyč nastředovém sloupu a otáčela kalendářem tak, aby nastavila rysku na větším kole do polohy rysky na vnějším okraji (ozve se cvaknutí, až se to povede).

Pak přistoupila (z vnější strany) ke sloupu s lebkou na vnějším kole a posunutím doleva (z pohledu hráče; doprava z pohledu Lary) odsunula menší kolo do středu. Díky tomu mohla menším kolem otáčet nezávisle na nastaveném větším. Otočila tedy menší kolo tak, aby opět ryska ukazovala na rysku na vnějším kole, a pak menší kolo opět přisunula k většímu (pomocí sloupu na vnějším kruhu). Tím otevřela první část vstupu do "Podsvětí" (jak se zmínila před okamžikem).

Pak se vrátila k motorce, zabila dvě pumy a pokračovala dál (doprava). Přeskočila první propast a druhou objela zleva.

U kamenného podjezdu zastavila a sebrala Poklad ve váze napravo.

Pak dojela na rozcestí. Nejprve se dala doprava, kde se před chvíli změnili kameny na zemi.

Napravo na schodech našla Poklad ve váze.

Druhý poklad je hned napravo u vjezdu.

Další poklad je v pravém rohu (napravo od vjezdu). Ve křoví.

Další poklad je v pravém zadním rohu schovaný opět ve křoví.

Poslední Poklad je v levém zadním rohu ve váze.


2. Zapomenutý chrám

Nic zde Lara nenašla a tak se vrátila na křižovatku a vydala se podjezdem (doleva od cesty, kudy sem poprvé přijela) a jela dolu z kopce k jeskyni.

Po cestě vyjela doleva, kde za zdí našla Poklad.

Od předchozího Pokladu pokračovala pořád dál až našla velký strom nalevo v rohu zdi. Ve váze našla další Poklad.

Slezla z motorky, prošla jeskyní a dostala se na velké prostranství s chrámem. Nejprve se zbavile všech nepřátel (3 pumy a 3 chlápkové; bojují mezi sebou, takže se trochu vyřídí i bez Lařiny pomoci ;) a pak sebrala dole na podstavci lékárničku. Pak vyběhla po schodech ke chrámu a nalevo sebrala další lékárničku.

Nalevo pod schody ke chrámu našla Poklad. Napravo v rohu u nízké zídky našla lékárničku.

Další Poklad našla v levém rohu před chrámem.

Napravo pod schody ke chrámu Lara sebrala tyč, vyběhla po schodech a šla doprava, kde našla rozbořenou kamennou zeď se dvěma sloupy. Na pravém sloupu (na tom dále od chrámu) našla otvor, vložila do něj tyč a lezla nahoru na sloup, kde našla Poklad.

Poslední poklad je napravo na okraji vyvýšeného prostranství (blízko místa, kde sebírala Poklad na sloupu).


3. Klepala jsem, ale nikdo neotevřel

Lara doběhla ke chrámu a všimnula si děr na vysokých sloupech. Šla tedy ke sloupy úplně nalevo, vyskočila na římsu a pak na tyč výše. Tyč vytáhla ze sloupu (alternativně mohla použít tyč, kterou použila k získání Pokladu) a vložila ji do levého sloupu, vyskočila na ni a chytila se římsy. Přeručkovala doleva a vyskočila výš. Přeskočila na sloup vlevo a ručkovala doleva.

Z římsy na sloupu skočila Lara dozadu na zeď chrámu, po které mohla přeručkovat kousek doprava a skočit podél zdi doprava na další úchyty. Z nich skočila dozadu na kladinu mezi sloupy. Po ní přešla na druhou stranu a skočila na římsu na sloupu napravo. Vylezla na kamenný výstupek a přes další výstupky na vedlejším sloupu (přeručkovala doleva) se dostala na výstupek na zdi chrámu. Po římse na zdi přeručkovala doprava a spustila dovnitř chrámu.

V levém výklenku našla Poklad.

Lara vyskočila na tyč na sloup a pak na další výše. Z ní skočila na tyč mezi zdmi prostředního výklenku, přeručkovala doleva a skočila zpět směrem na sloup. Z něho se odrazila a chytila se římsi nad tyčí. Vylezla nahoru.

Lara se otočila, skočila zpět na sloup a sebrala Poklad. Pak skočila zpět.

Lara šla doleva, kde našla v zemi zaražený kruh. Uchytila k němu kotvu a spustila se na podlahu chrámu.

Ve výklenku za rozbitou zdí (napravo od cesty do vedlejší mísnosti) našla vázu s Pokladem.

Lara prošla průchodem do vedlejšího prostoru, vyskočila na kamennou podestu a z ní doprava na ochoz.

V rohu nalevo našla Poklad.

Vyskočila na vyšší zeď a všimnula si kamenné kostky na sloupu. Šla nalevo ke zdi a hodila kotvu na kruh na druhé straně (ten, po kterém se spouštěla dolu). S lanem napnutým přes chrám šla opatrně doprava tak, aby lano napnula přes kostku. Pak za lano zatáhla [E] a kostku shodila na zem.

Tím rozbila podhlahu a zbavila se všechn netopírů. Spustila se na zem (stejnou cestou jako se dostala nahoru). Došla k jámě a našla vhodnou římsu (v místě, kde je otvor nejmenší).

Dole v jámě bude Lara lézt po různých římsách, na kterých se jí většinou nepodaří správně zachytit. Pokud se tedy Lara chytí jen jednou rukou, stiskněte [E]. Nebudu to stále opakovat, protože to stane opravdu hodněkrát. Pokud se vám zdá divné, proč se Lara najednou neumí pořádně chytit, uvědomte si, že zrovna prší a všechny římsy jsou kluzké kvůli vodě, která po nich stéká ;). Hra občas svou dokonalostí až otravuje...

Pověsila se za něj a spustila se na nižší římsu a z ní ještě níž, kde se chytila zdi. Po ní přeručkovala kousek doleva dolu, odkud mohla skočila na sloup (dozadu) a sjet na dno [držet S, pak CTRL].

Lara se chytila nízkého sloupu na druhé straně místnosti a vylezla na jeho vršek. Z něj skočila na římsu, ručkovala doleva. Vylezla s sebrala Poklad. Pak se spustila na zem.

V beta verzi lze po římse ručkovat nepřerušovaně. V české verzi je potřeba na konci skočit doleva a chytit se římsy výklenku.

Lara se chytila středně vysokého sloupu, vylezla na jeho vršek a skočila k podstavci, kde sebrala kamennou lebku. Zbavila se pavouků a skočila zpět na sloup, kterým se dostala na podstavec. Z jeho vrcholu skočila na římsu na zdi (napravo od podstavce) a pak výš. Přeručkovala doleva na druhou stranu místnosti a spustila se na římsu níže.

Z ní se ručkováním doleva za roh a spuštěním níž dostala na zeď, po které ručkovala doleva, nahoru, doleva za roh, dolu a opět doleva až na konec, odkud mohla skočila na sloup trčící ze stropu [A + Mezerník]. Z něj skočila na zeď naproti (pozor, nelezla výš!). Vylezla mírně doleva nahoru a vyskočila na římsu. Přeskočila doleva na další římsu, přeručkovala doleva a vyskočila nahoru. Tím se dostala z jámy.

Došla ke dveřím chrámu, vylezla na rozbité křídlo (tj. levé) a spustila se na druhou stranu před chrám. Zbavila se tří až čtyř vojáků (jejich počet se záhadně mění) a vrátila se k motorce (po schodech nahoru a jeskyní). Pak se vrátila nahoru do kopce na rozcestí.


4. Druhý kalendář

Lara se vydala poslední cestou (doleva od podjezdu), přeskočila propast a dojela až ke chrámu, kde na ní zaútočili nepřátelé. Lara mohla buď střílet za jízdy z motorky [LTM], nebo mohla projet kolem chrámu, zajed doprava, sesednou a po schodech se dostat nahoru a vyřídit nepřátele pěkně z blízka.

V zadním rohu u chrámu (blízko dveří) je váza s Pokladem.

Na rohu ochozu před chrámem sebrala lékárničku a všimnula si kamenné kostky a tyče na zemi. Na zdi u místa, kde ležela tyč, si všimnula otvoru ve zdi. Nejprve přisunula kostku pod otvor ve zdi, pak vzala tyč do ruky, na kostku vylezla a tyč zasunula do otvoru. Pak z kostky slezla a odsunula ji kousek stranou. Vylezla na kostku a skočila na tyč.

Tím ji spustila dolu a otevřela dveře. Rychle pode dveřmi proskočila a dostala se k druhému kalendáři.

V pravém zadním rohu našla Lara Poklad.

Lara přistoupila je kalendáři a vložila kamennou lebku do vnějšího kruhu (do stejného místa, jako byl sloup s lebkou u předchozího kalendáře). Tím vysunula posouvací sloup. Nyní Lara nastavila kalendář stejně jako ten první (tedy nastavit větší kruh na rysku, odsunout menší kruh, také ho stavit a opět přisunout).


5. Světlo na konci tunelu

Tím se otevřela cesta do Podsvětí. Lara tedy vyšla z chrámu (dírou proti dveřím, kterými se dostala dovnitř), došla k motorce a dojela zpět na rozcestí. Zatočila na prostranství mezi kalendáři a rychle sjela po šikmině do Podsvětí.

Pokud byla Lara moc pomalá, Podsvětí se opět zavřelo. Lara tedy musela dojet ke kalendáři, který podsvětí zavřel (poznáte podle složených sloupů), a opět přisunout malé kolo kalendáře.3. Had z Midgardu


1. Do útrob hada

Lara nasedla na motorku a vydala se chodbou dolu.

Před dalšími schody Lara zastavila a sebrala Poklad ve váze.

Na motorce přeskočila dvě jámy ale před třetí zabrzdila. Sebrala lékárničku a vyskočila na tyč. Z jejího vršku skočila směrem na sloup (ten blíž) a odrazila se od něj na tyč výše. Z ní pak skočila na římsu (na straně, kde chybí skokánky u propasti) a počkala, až sjede dolu. Spustila se na zem a zbavila se velkých tarantulí. Dokud je tarantule na zdi nad propastí, můžete ji brokovnicí omráčit a shodit dolu.

Nasedla na motorku a přeskočila třetí propast (pozor na dostatečný rozjezd!). Za první zatáčkou doprava sebrala lékárničku, další našla pod schody a pak dojela až do velké jeskyně. Když zaslechla hluk [v animaci], připravila si zbraně a zbavila se pavouků.


2. Velká rada bojovníků

První Poklad je ve váze v rohu napravo od vchodu (při pohledu na vchod od motorky). Hned vedle je lékárnička.

K druhému Pokladu se Lara dostala tak,že skočila na římsu nalevo od vchodu, vyskočila nahoru, ručkovala doprava, nahoru a přeskočila doleva. Zde se vytáhla do výklenku s Pokladem. Zpět se dostala stejnou cestou.

Lara sebrala tyč s napíchnutou lebkou (leží uprostřed místnosti) a vložila ji do ruky jednomu z bojovníků, kterému chyběla. Pak šla k bráně nad dlouhými (nepoškozenými) schody a sebrala druhou tyč. Opět ji vložila do ruky jednomu z bojovníků.Tím se vysunul podstavec ve středu a čtyři bojovníci svoji tyč položili. Pak napravo od zmíněných schodů (při pohledu na ně) našla 3 lékárničky.

Sochy, které dali svoji tyč do vodorovné polohy, Lara chytila a otočila o 180°. Tím otevřela čtvery dveře. Dveře budu označovat podle barev na podstavci uprostřed místnosti, které jsou daným směrem.


3. Místnost s lisem

Jako první šla Lara do dveří u bílé značky. To jsou ty, u kterých jsou nepoškozené schody. Prošla jimi a dostala se k oblíbené lisovací pasti (Tento typ pasti se objevuje již od TRI, protože to byla jedna z mála pastí, kterou tehdejší grafika umožňovala).

Past však Lara snadno překonala sprintem [běh + Shift] a sebrala první klíč "Od rachotícího domu" (vlastně je to kamenná deska). Hned na Laru zaútočili pavouci, ale past se o ně dobře postarala :). Lara si mezi tím všimnula kostky nade dveřmi a pomocí kotvy ji shodila dolu mezi lisy. Přitáhla ji až k sobě, čímž kostka zapadla do prohlubně u posledního lisu. Lara na kostku vyskočila a když se lisi srazili k sobě, Lara po nich vyskákala nahoru (odrazi od jejich stěn). Nahoře se zachytila římsy, vylezla nahoru a přešla k východu z místnosti.

Nyní mohla Lara vejít do výklenku nade dveřmi a sebrat Poklad.

Lara se pověsila za římsu nad východem, kde byla v bezpečí před lisem díky odpadlému kusu, a když se lisy rozevřeli, seskočila a odběhla pryč z dosahu lisu.


4. Místnost s noži

Napravo od žluté brány našla Lara ve zdi úzkou průrvu tak akorát širokou na to, aby v ní mohla vyskákat nahoru a chytit se římsi (občas se dokonce aktivuje animace, která římsu ukáže). Vylezla na ni, přeskočila naproti na zeď a vyšplhala nahoru na římsu. Ručkovala doleva za roh a skočila doprava a sousední zeď.

Po ní ručkovala dolu doprava (skutečně až na poslední nejnižší úchyt) a skočila doprava na zeď. Ručkovala doprava nahoru a skočila doprava na sloup.

Z místa těsně pod vrškem sloupu skočila Lara doleva na podestu, kde sebrala Poklad. Pak skočila zpět na sloup.

Lara vylezla na vršek sloupu a skočila na celý sloup. Vylezla až nahoru a skočila na další sloup. Spustila se [S] co nejníže to šlo a skočila na nízký sloup. Z něj skočila na římsu na čtvrhraném sloupu a po římse se dostala na jeho druhou stranu. Vylezla na římsu a pověsila se na tyč nad sebou. Přeručkovala na tyč na druhém sloupu, spustila se na římsu a ručkovala doprava. Za rohem vylezla na římsu, skočila dozadu na kamenný výstupek na zdi a z něj doprava k otevřením dveřím.

Lara došla k důmyslné pasti. Když zajela první řada kopí, přeskočila je. Tím ovšem spustila další část pasti - obrovské nože. Rychle se tedy skrčila a počkala, až se nože zase zasunou. Pak to samé udělala s další řadou kopí a dalšími noži. Nakonec přeskočila poslední řadu kopí a z podstavce sebrala klíč "Od domu břitev". Pak sebrala lékárničku v rohu napravo, přistoupila ke sloupu nalevo od podstavce a vyskočila na konec římsi.

V beta verzi je potřeba skákat na pravý konec, jinak to nejde.

Po římsách se dostala nahoru doleva, odkud mohla skočit na vršek nože. Přeskakováním po nožích se Lara dostala na druhou stranu pasti.

Z posledního nože skočila Lara do výklenku nade dveřmi a sebrala Poklad. Pak se spustila dolu.

Vrátila se do hlavní místnosti a zbavila se pavouků.


5. Místnost s dírou

Ve výklenku napravo od modré brány (přímo proti vchodu) si Lara všimnula velkého kruhu nahoře. Hodila na něj kotvu a vylezla po zdi nahoru. Sebrala lékárničku a skočila na výstupek (padlý sloup) nalevo. Sklouzla se po šikmině a na jejím skonci skočila dopředu. Chytila se římsi a vylezla nahoru.

Ve váze nalevo sebral Poklad.

Chodbou se dostala k zasypanému místu. Škvírou u podlahy proskočila na druhou stranu a sebrala další klíč "Od domu jaguára".

První Poklad našla Lara nalevo ve váze u lékárničky.

Další poklad sebrala nalevo od škvíry, kterou sem skákala.

Ke třetímu Pokladu se dostala vyskočením na podestu napravo od škvíry, kterou sem skákala, a pak nahoru. Z levé části skočila do výklenku nade dveřmi, kde ho sebrala. Pak se spustila dolu.

V beta verzi je potřeba nejrpve skočit na podivnou hlavu na stěně (po které Lara podivně klouže dolu) a rychle do výklenku.

Lara se vrátila a po cestě se zbavila pavouků. Pak se spustila do hlavní místnosti.


6. Místnost s ohni

Do poslední červené brány se dostala následovně. Vyběhla po schodech k bílím dveřím, a opatrně přešla po hlavě chrliče napravo. Skočila na kamenný výstupek vedle a pak na římsu na sloupu. Přeručkovala doleva a skočila na kulatý sloup pokrytý lebkami. Skočila na zeď nalevo, po které mohla šplhat, a sešplhala doprava dolu za roh. Skočila na tyč, vylezla nahoru, skočila na další tyč, opět vylezla nahoru a skočila na římsu. Z ní se dostala na druhý vysoký sloup napravo.

Z něj skočila na římsu čtverhraného sloupu, přeručkovala doleva, vyskočila na římsu a na tyč a přeručkovala na druhý sloup. Spustila se na římsu, přeručkovala doleva, vytáhla se nahoru a přeskočila na kamenný výstupek ve zdi. Z něj skočila k bráně.

Ve váze nalevo u vchodu našla Poklad.

V další váze napravo taktéž u vchodu byl ještě jeden Poklad.

Uvnitř před ohnivou pastí pak byl třetí poklad nalevo.

Lara vešla dovnitř a došla k ohnivé pasti. První část pasti se po čase na chvíli vypínala a tak toho Lara využila k tomu, aby vylezla nahoru na tyč napravo (ale tak aby ji nezasáhl plamen ze země).

Lara skočila zpět na vyšší tyč blíž k východu a z ní do výklenku nad ním. Zde sebrala Poklad. Pak se spustila na zem a dostala se na nižší tyč.

Z tyče skočila dopředu do místa, kde nebyly žádné plameny. Vylezla na konec tyče na druhé straně a dala si pozor, aby ji nespálil plamen z podlahy. Když přestal, přešla ke zdi a skočila na tyč výše. Vylezla na ní a když přestala chrlit nejvyšší část poslední skupiny ohňů, skočila na další tyč za nimi. Přeručkovala na tyč na druhé straně a z ní se spustila přes další tyč na zem. Sebrala klíč "Od domu ohně" a stejnou cestou po tyčích se vrátila zpátky.


7. Půjdeme ještě hlouběji

Lara se vrátila do hlavní místnosti, zbavila se pavouků a do podstavce uprostřed vložila čtyři klíče. Tím zasunula pojistky u otočených bojovníků a mohla je tedy chytit za jejich tyče a přisunout k podstavci. Když přisunula všechny čtyři, otevřeli se dveře vchodu (což jí momentálně ale nezajímalo).

Lara si při svých cestách po téhle místnosti všimnula dvou velkých tlačítek u vchodu. Marně však hledala ty dvě malé kostičky, které vždy používala na zatížení. Pak jí ale došlo, že má s sebou něco mnohem lepšího - motorku. Nasedla tedy na ni, najedla na jedno z tlačítek, slezla a sama stoupnula na druhé.

Tím vysunula poklop na zemi a uvolnila cestu dál. Nasedla tedy na motorku a vjela dovnitř. Po dlouchých schodech uháněla dolu a na konci najela na nízké schody a po šikmině nalevo přeskočila zátaras. Dojela až k dalšímu závalu, slezla a sebrala kamennou hlavu (které si všimnula díky animaci).

Vyskočila do švíry a prolezla na druhou stranu.

Ve váze nalevo našla Poklad.

Další poklad je pak ve váze nalevo v místnosti s freskou na stěně (tam, kde se spustí další animace).


8. Thorova koupel

Pokud budete hrát tuto oblast v Honbě za Poklady, hadí hlavy již nebudou fungovat jako chrliče a tudíž jejich kruhy můžete použít pro snadný pohyb mezi patry.

Pěšky Lara doběhla do místnosti s vodopádem. Po rozhovoru se svým diktafonem na Laru zaútočil tvor, kterého již našla v podzemí svého panství. Opět ho tedy pomocí zbraně omráčila a pak rozdupla [E]. Sebrala lékárničku a šla doprava kolem modrého jezírka. Zde na ni zaútočil podivný skákající zombík (oficiálně jde o "mayského otroka") a tak ho zabila stejně jako záhadného tvora před chvílí.

Za kostkou v rohu našla Lara Poklad (je schovaný pod kostkou). Je možné, že se vám ho podaří dokonce sebrat, ale to nebyl úmysl. Poklad má jít sebrat až v další části... (bude tam příslušně uveden).

Lara přeskočila modrý proud tekutiny (rozhodně do ní neskákala, protože by ji to zabilo!) a pokračovala dál. Zde na ní zaútočila celá tlupa zombíků a tak se s nimi vypořádala (opět omráčit - nejlépe brokovnicí - a skokem rozdupnout; alternativně je možno je skopnout do modré vody nebo použít Head-Shot).

Lara došla až na konec a všimnula si hadí hlavy nalevo, ze které vytákala ona záhadná tekutina. Lara sloup s hlavou obešla z pravé strany a všimnula si tyče trčící z hlavy. Vylezla tedy na kámen a na tyč skočila. Tím zavřela hadovi tlamu a snížila tak hladinu vody.

V následující části se Lara dostane do míst, která jsou značně nestabilní. Pokud tedy uslyšíte praskavý zvuk, znamená to, že se podlaha či římsa bortí a musíte se rychle dostat někam jinam.

Lara se otočila, skočila zpět na kámen a vrátila se až ke vchodu do místnosti (mohla skočit na kámen v rohu, z něj na římsu a z jejího konce skočit dozadu ;). Zde našla římsu a spustila se o dvě římsy níž. Skočila doleva, spustila se na dolní římsu a ručkovala a přeskakovala pořád doprava (za dva rohy a pak zpět) až se dostala na pevnou půdu.

Zde vyskočila na kámen a z něj na kladinu mezi zdí a sloupy. Vylezla nahoru a přešla nad vodou na druhou stranu (mohla to urychlit skákáním [Mezerník]). Na konci přeskočila chybějící kus, přešla doleva na konec a spustila se dolu. Když šla dál, zaútočili na ni zombíci a tak se jich zbavila.

Na konci před vodou skočila na římsu na sloupu napravo a ručkovala doleva za roh. Vylezla na římsu a mezi zdmi sloupů vyskákala na další římsu. Ručkovala doleva, přeskočila na kladinu a z ní se na vhodném místě spustila dolu.

Vyskočila na kámen v rohu nad vodou a sebrala lékárničku. Všimnula si kruhu na stropě za Thorovou hlavou, hodila na ni kotvu a zhoupla se. Skočila a přistála na kameni na druhé straně. Na něm se otočila a podívala se na sochu Thora - konkrétně jeho levou ruku. Hodila kotvu na kruh a přitáhla ho. Tím jí Thor nabídl svůj štít a ona na něj mohla skočila a po římse přeručkovat doleva, skočit zpět na sloup a přeručkovat do místa, kde se mohla spustit na zem.

Zde lze použít na zombíky fintu: Lara zůstane viset na římse (takže na ní nemůžou) a pistolí je omráčí. Pak skočí na zem [A + Mezerník], rozdupe je a zase skočí zpět na římsu aby se ukryla před ostatními. Tohle se vám hodí hlavně pokud zemřete a budete je muset zabíjet znovu ;).

Napravo u sloupu našla Lara lékárničku a Poklad.

Mezi druhým a třetím sloupem Lara uviděla další hlavu hada s tyčí. Tyč však byla moc daleko a tak na ni nemohla skočila. Lara tedy vylezla na kámen a skočila z něj na nižší římsu na sloupu nalevo. Vyskočila výš a přeručkovala doprava. Odtud již doskočila na tyč a opět snížila hladinu vody.

Skočila zpět na kámen, oběhla sloup a na vedlejším sloupu skočila na římsu (tu vyšší). Přeručkovala doprava za roh a skočila doleva [A + Mezerník] na římsu pod hadí hlavou. Z ní se mohla přes další římsu spustit na zem. Přeskočila na středový ostrůvek a zbavila se dvou zombíků.

Lara šla do rohu nalevo od Thorovy sochy (tj. pod jeho pravou rukou, ve které drží kladivo). Přeskočila na plošinku ve vodě, vylezla na kvádr a sebrala Poklad.

Pak hodila kotvu na kruh na "vývrtce" ve středu plošiny a několikrát ji oběhla směrem doleva (tedy po směru hodinových ručiček), tím kolem ní omotala svoje lano. Tím, že za lano zatáhla, vývrtku zasunula a rozevřela Thorovu sochu.

Lara vyskočila na římsu na sloupu napravo od sochy (pod Thorovým štítem, na straně u sochy), vyskočila na sloup a sebrala lékárničku. Pak přeskočila na schody vedoucí k Thorově hrudi a vešla dovnitř. Na podstavci sebrala opasek.4. Země mrtvých


1. Boží opasek

Sebráním opasku Lara aktivovala již získané rukavice. Seskákala tedy dolu na plošinu (stejně jako se dostala nahoru) a přistoupila ke vzdálenějšímu sloupu, který začal modře zářit. Posunula jím tedy do strany dokud nezapadl do díry. To jí však nebylo k ničemu (pro tuhle chvíli).

Pro získání Relikvie musela Lara nyní opět vytáhnout vývrtku a přisunout tak Thorovo kladivo zpět k soše. Hodila tedy kotvu na vývrtku a několikrát za ní zatáhla směrem doprava (proti směru hodinových ručiček).

Lara vyskočila opět na sloup, ze kterého se dostala do Thorovy sochy a všimnula si hadí hlavy s kruhem (ta, kterou předtím vypustila vodu). Hodila tedy na kruh kotvu a skokem se na ní zhoupla. Tím ovšem začala stoupat voda a Lara se tedy musela rychle rozhoupat a skočit na římsu na rohu sloupu. Skočila na římsu a nahoru, kde již byla v bezpečí.

Známou cestou opět hadovi zavřela tlamu, skočila zpět a podívala se do pravého zadního rohu (odkud obvykle vyskakovali zombíci) a našla římsi na zdi. Skočila na první, vyskákala nahoru a přeručkovala doprava. Skočila doprava na kámen a z něj na kladinu (již zde jednou byla). Po kladině se dostala na druhou stranu, kde skočila na kámen a z něj na modrý sloup, kterým před chvílí hýbala. Z něj skočila na další sloup blíže soše a pak skočila na Thorovo kladivo.

Pokud Lara správně vysunula vývrtku, mohla nyní z Thorova pravého oka sebrat Relikvii.

Otočila se zpět a všimnula si kruhu na hadí hlavě před sebou (v místě na modrým sloupem). Hodila na něj kotvu (od Relikvie budete muset asi použít zaměření [Y]) a zhoupla se. Tím opět začala stoupat hladina (ale díky tomu, že byla voda vypuštěná, měla Lara moře času :).

Lara vyšplhala po laně až těsně k hadí hlavě a otočila se směrem na kámen, ze kterého na začátku skákala na tyč u hadí hlavy. Mírně se zhopnula a skočila na kámen. Vylezla na něj (opětovným vypuštěním vody dojde k uložení ;), skočila na kámen nalevo a pak na římsu. Ručkovala doleva a skokem dozadu se dostala k východu.

Druhá, obtížnější možnost je natočit se směrem k římsám, po kterých prvně skákala dolu, pořádně se rozhoupat a skočit na nejnižší z nich. Pak vyšplhat nahoru. Chce to ale opravdu přesnou mušku - je potřeba zjistit přesný úhel natočení a také výšku na laně!!!

Teď, když měla Lara opět rukavice, mohla odsunout kostku vlevo v rohu a sebrat dokonce dva Poklady!!!


2. Rychle pryč

Lara se vrátila k motorce (pokud si to nepamatujete, tak proběhnout chodbou, vyběhnout po schodech a prolézt škvírou v zásypu). Motorkou jela nahoru po schodech. Když se dostala k dalšímu závalu, sesedla a odsunula (k sobě) modrý sloup.

A z vázy sebrala Poklad.

Další poklad je pak na druhé straně pod schody.

Když vyjela až nahoru, čekali na ni tři tarantule. Lara ani nesesedala z motorky a jen je na chvíli zabavila pistolí, než se otevřeli dveře východu a pak ujela.

Chodbou projela Lara až k místu s propastmi, kde byla situace stejná, jako "kdysi". Raději si to tedy zopakujeme (protože se postup mírně liší). Přeskočit první dvě propasti a před třetí zabrzdit. Vyskákat po tyčích nahoru, přeskočit na tyč na druhé straně a skočit na římsu, která aktivuje skokánky. Pak seskočit, udělat si rozjezd s motorkou a přeskočit.

Chodbou se Lara dostala až na konec ke vstupu do Podsvětí. Seskočila z motorky, došla k páce nalevo od vchodu a na sloupek napravo položila kamennou hlavu. Přehodila páku, vrátila se k motorce a vyjela ven (i když se to zdá nemožné, s dostatečným rozjezdem je možné jámu ve vchodu přeskočit).

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama