...

!!Blog pozastaven z mé strany (wiwi).!!

Nově: TUTORIÁLY

Navštivte prosím můj nový blog,více info o něm TU .


Slovní fotbal →TU← .
Vtipná bublinka →TU← .
Chceš ohodnotit blog ? Tak se zapiš →TU← .
Chceš Wallpaper,ikonku či banner ? Zapiš se →TU← .
Chceš vodorovný oddělovač ? Více se dozvíš →TU← .
Chceš text do volitelného horního boxu ? Více se dozvíš →TU← .
Chceš blend ? Zapiš se →TU← .

Návod TR:U-Ostrov Jana Mayena

16. února 2010 v 14:13 | Larasinka
6. Ostrov Jana Mayena

Artefaktů: 30
Relikvií: 1
Dohráním se odemkne: Nákresy prostředí a postav

Teď bude trochu zima, takže se musí Lara pořádně obléct. Na výběr má kombinézu (Těžké zimní / Show Heavy) nebo svetr s vestou (Lehké zimní / Snow Light).


1. Brána mrtvých


1. Pozor na díry v silnici

Nejprve Lara trochu couvla a sebrala lékárničku, pak se vydala chodbou dolu (na motorce samozřejmě). Rukavicí otevřela bránu (odsunula ji doprava) a vjela dovnitř.

Za sebou na konci kruhového sjezdu našla lékárničku a Poklad.

Lara šla kousek dolu pěšky a zbavila se zombie čekající na podstavci (tentokrát jde o "vikingského otroka", ale kdo se v tom má vyznat - zombík jako zombík, že?). Pak se vrátila k motorce a jela dolu. Dávala při tom pozor na díry v silnici a sloupy na kraji. Když dojela k velké propasti, zastavila a zbavila se zombie. Pak se pořádně rozjela a propast objela po stěně. Stejně pokračovala až dolu.

Zombíky je možno zabít také tak, že je přejedete motourkou s dostatečnou rychlostí.

Konečně se Lara dostala k bráně do Valhally, akorát musela vymyslet, jak ji otevřít. Nejprve se ale musela zbavit zombíků (což udělala nejlépe motorkou ;).

Vázy nalevo od brány ukrývali Poklad.

Vázy v rohu pod sjezdem ukrývali další Poklad. Těsně u konce sjezdu pak Lara našla lékárničku.

Lara obešla velký sloup a na zemi našla tři kameny ve tvaru obráceného "U". Zvedla je a zasunula do stejně tvarovaných děr na sloupu. Tím sloup aktivovala a on se začal zběsile otáčet.

Pro nalezení kamenů můžete použít sonar, protože, na rozdíl od jiných kamenů, jsou vidět na zemi jako malé kostičky.

Pak Lara sloup chytila za aktivní reliéf (označí se ikonou akce) a otočila sloupem tak, aby reliéfy na sloupu odpovídali těm na zemi. Otočila tedy sloupem o 90° doprava.


2. To mám fakt vylézt až nahoru?

Nyní bude Lara šplhat nahoru po sloupu, jehož jednotlivé části se točí na sobě nezávisle (říkejme jim "patra"). Proto musí Lara skočit vždy v okamžiku, kdy příslušná tyč nebo římsa jede okolo její současné pozice. V návodu to pro zkrácení nebudu uvádět.

Pak Lara vyskočila na jednu ze čtyř říms na sloupu (jsou vždy nalevo od modře svítícího kamene ve tvaru obráceného "U"). Ve vhodný okamžik pak skočila výš na římsu na točící se části sloupu. Z ní skočila na tyč, vylezla na ni a přešla ke zdi sloupu, odkud skočila na římsu. Vylezla na ni a skočila na poslední tyč. Po ní přeručkovala na vzdálenější konec, vylezla na ni a skočila na římsu dalšího patra (které se netočilo).

Lara obešla sloup, sebrala lékárničku a hlavně si všimnula dalších reliéfů na sloupu. Aktivní chytila a otočila sloupem do správné pozice. Točila sloupem směrem doleva skoro o 180°.

Pak Lara skočil na římsu mezi reliéfy a po části, která se netočila vyskákala nahoru. Přeručkovala do strany a skočila na tyč. Na ní vylezla a skočila na další tyč. Vylezla na ni, přešla ke zdi a skočila na římsu. Přes další římsi se dostala na tyč, po které přeručkovala na konec, vylezla a skočila na další statický ochoz.

Na ochozu Lara našla vázu s Pokladem.

Lara opět našla aktivní reliéf a opět otočila sloupem do správné pozice. Lara otočila sloupem o 135° doprava (teď to vysvětlím ještě bez těch stupňů: tedy doprava k nejbližšímu symbolu a pak ještě jednou o 90°).

Teď se lezení po sloupu stává trochu více adrenalinovým, protože ze otvorů vychází pára, jejiž zásah by se Laře asi moc nelíbil (jen ji trochu zraní a Lara se musí opět pevně chytit [E]). Lara vyskočila na římsu a vyskákala nahoru. Na poslední římsu vylézla a skočila na tyč.

Když Lara podjela pod parou (ne, nebyla opilá :), vyskočila na tyč a skočila na římsu výš. Počkala na minutí další páry a vylezla na ni (římsu) a rychle skočila na tyč, na kterou vylezla dřív, než se dostala k další výpusti páry. Vylezla na římsu a skočila na tyč, po které přeručkovala na její konec. Rychle vylezla nahoru a skočila na ochoz.

Na něm našla Poklad a lékárničku.

Ve váze pak našla ještě jeden Poklad.

Opět našla aktivní symbol a otočila sloupem. Tentokrát otočila o 90° doleva.2. Valhala


1. Dolu to jde rychleji

Tím Lara aktivovala bránu do Valhally. Teď ovšem přišla na řadu část ještě horší než šplhat po sloupu nahoru - a to sešplhat po něm dolu. Nejspíše již ale není nutné popisovat přesné pořadí pater, říms a tyčí. Stačí si pamatovat, že Lara musí seskočit (pro bezpečnost) vždy jen o jedno patro a opět ve správném okamžiku, aby se mohla zachytit. Mezi určitými patry je možno seskočit více pater najednou (až o tři), ale chce to mít správný odhad.

Když se Lara dostala až dolu, došla k bráně a otevřela ji [E, pak D]. Došla si pro motorku a vydala se do Valhally.


2. Světlo, prosím

Hned za bránou napravo našla Poklad.

Další Poklad našla nalevo před prvními "schody".

Další Poklad pak pod nimi.

Pak se Lara dostala na rozcestí.

Poklad je napravo za hromadou kamenů.

Když se vydala z rozcestí doleva, našla Poklad napravo pod "schody".

Další poklad našla nalevo ve výklenku nalevo.

Za kamenným oblokem (rovně, ne ve výklenku nalevo) našla další Poklad.

A když dojela až na konec k závalu, našla Poklad a lékárničku. Pak se vrátila na rozcestí.

Lara se vydala doprava.

Další Poklad našla, když zastavila pod dalšími "schody" (nalevo).

Lara přeskočila nízký zátaras (stačí pěšky), zahnula doleva a pod kamenným obloukem nalevo našla Poklad. Pak se vrátila před zátaras.

Na křižovatce (před nízkým zátarasem) zahnula doprava a dostala se na další křižovatku, kde potkala netopýry a zombíka.

Lara šla pěšky doprava, podskočila zátaras a nalevo našla Poklad.

Dala se doleva a dostala se na třetí křižovatku.

Poklad našla tak, že křižovatku přejela rovně a rozkopla vázu napravo před zátarasem.

Z křižovatky pokračovala doleva, přeskočila zátarasy a zbavila se zombíků.

Poklad našla Lara nalevo v rohu za prostředním zátarasem, který nemá v tomto směru skokánek.

Na další křižovatce šla Lara rovně, podskočila zátaras a nalevo našla lékárničku a Poklad.

Z křižovatky se Lara vrátila kousek zpátky a před první šikminou si všimnula tyče ve sloupu nalevo a kvádru nalevo od skokánku. Kvádr tedy přisunula k tyči (ale ne až pod ni), vylezla na něj a skočila na tyč. Tím ji stáhla dolu a otevřela dveře na předchozí křižovatce. Rychle nasedla na motorku, přeskočila zátaras a dojela za bránu (kvůli animaci to nemusíte stihnout, musíte ji přerušit stiskem nějaké klávesy). Sebrala Poklad a lékárničku. Ven se dostala po přehození páky.

Pokud Lara chtěla získat Relikvii, přesunula kostku z pod tyče (předchozí poklad) na druhou stranu, kde byl ve sloupu prázdný otvor a na zemi ležela tyč. Přisunula tedy kostku před otvor (ale opět ne až ke zdi), sebrala tyč a skočila na kostku. Vrazila tyč do otvoru a počkala až sjede dolu. Pak rychle nasedla na motorku a uháněla cestou zpět až na první křižovatku, pak dál až se dostala pod "schody" (zde sebírala Poklady po vstupu do Valhally), kde zahnula doleva a projela otevřenými vraty (na tyto vrata je více času, takže nemusíte tak spěchat). Zbavila se dvou zombíků a sebrala lékárničku a Relikvii. Ven se dostala tak, že přehodila páku a vyjela ven.


3. Trochu větší kladiva

Dál již musela Lara pěšky. Došla k zátarasu, nad kterým viděla světlo a šla do pravého rohu. Zde skočila na zeď a odrazy se dostala na kamennou podestu před zátarasem. Skočila na zátaras a došla do velké, modře osvětlené, místnosti.

Vlevo za dveřmi našla Poklad.

Lara běžela po mostě a když se dostala doprostřed, spustila velkou past. Ta se postarala nejen o zombíka, ale také zničila celý most. Lara tedy (v akční animaci) skočila ze šikminy na římsu a chytila se jí. Pak rychle (dřív, než se zřítila) ručkovala doleva a přeskočila doleva na další sloup.

Spustila se na tyč pod sebou a rychle přeručkovala na její konec. Pak se tyč ulomila a Lara se ocitla na šikmině. Na jejím konci se odrazila a skočila na kladinu. Přešla po ní a skočila na římsu sloupu. Ručkovala doprava (rozsvítila si baterku ;) a spustila se na další kladinu. Po ní přesla na konec a skočila na římsu. Ručkovala doprava, vylezla na ni a přeskočila chybějící část. Opět ručkovala doprava a dostala se až nad kladinu.

Někde na těchto sloupech sedí velké tarantule, když ale po nich střelíte tak většinou utečou a tak je těžké poznat, kolik jich vlastně je a kde sedí.

Nespouštěla se ale dolu, nýbrž vylezla na římsu a skočila na protější sloup. Mezi zdmi tak vyskákala nahoru na most (nikoli ale ten, po kterém prvně šla). Hned se však otočila a skočila na římsu na sloupu (tedy ten ze kterého se dostala na most). Přeručkovala doleva a spustila se o dvě římsy níž. Na římsu vylezla a přeskočila doleva na vedlejší sloup. Spustila se na kladinu a přešla na druhou stranu.

Po římse přeručkovala doleva na druhou stranu, spustila se na kladinu a opět přešla na další sloup (tentokrát skočila přes podpěru). Po římse se přeručkovala doleva za roh, vylezla nahoru a mezi sloupy vyskákala nahoru na plošinu. Skočila na most před sebou a šla rovně na jeho konec (tím se část mostu zřítila). Sebrala lékárničku a zbavila se tarantule.

Přeskočila tam, odkud tarantule přišla, a došla do místnosti s modrou vodou. Zbavila se netopírů a pak skopla zombie zpět do vody. Rozkopla vázu nalevo u zdi a sebrala Poklad.


4. Jak to asi funguje?

Pak se Lara vrátila zpět do místa, odkud se dostala ze sloupu na most a vydala se přilehlou cestou. Dostala se do místnosti s velkým strojem (pravděpodobně pohon pasti s kladivy). Zbavila se pavouků.

Nalevo ve váze sebrala Poklad.

Lara počkala, až sjelo na zem jedno ze závaží na protější stěně a vyskočila na římsu na něm.

V beta verzi je potřeba použít malou fintu - vylézt na nízkou podestu, na které přistávají závaží, a skočit šikmo tak, aby se mohla chytit římsy.

Než závaží vyjelo nahoru, vylezla na římsu na jeho vršku a připravila se skočit dozadu. Když závaží vyjelo, přeskočila na jednu z tyčí nataženou mezi dvěma velkými koly.

Vylezla na tyč a když vyjela nahoru, skočila z ní na řetěz a nechala se odvést na plošinu u východu. Šla chodbou a všimnula si pasti před sebou. Vyskočila tedy na tyč a po tyčích přeskákala až na konec. Na poslední tyč (té výše) vylezla a počkala, až se přiblíží velké kladivo. Pak skočila na římsu na něm a zůstala tam vyset.

V beta verzi je možno na kladivo vylézt a přejít na druhou stranu ;)

Když kladivo letělo volným prostorem, ručkovala po jeho římse doprava za roh. Nejprve se zbavila otravných netopýrů a když se kladivo přiblížilo k prtější stěně, skočila doleva a chytila se římsy na zdi. Ručkovala po prostřední římse doprava a na konci skočila na rozbité (tedy nepohyblivé) kladivo.

Skočila do chodby a vyskočila na tyč před pastí. Přeskočila první část pasti, pak se skrčila a podlezla další část (nepoužívala kotoul!). Přeskočila poslední část a dostala se do další místnosti se strojem.

Napravo sebrala Poklad a nalevo lékárničku.


5. A proč tenhle nefunguje?

V beta verzi se ze začátku stroj točí, po chvíli se ovšem zastaví.

Lara vyskočila na pravý z řetězů a přeručkovala po něm nad tyč a spustila se na ni. Z horní tyče se spustila na dolní (nyní mohla zabít pavouka čekajícího dole ;), vylezla na ni a skočila na tyč blízko závaží. Skokem na závaží ho zatížila a sjela dolu. Zbavila se pavouků.

V pravém rohu (u východu) našla Lara kámen, který kousek odsunula a tím zprovoznila stroj - a tedy i ono zaseknuté kladivo.

Kámen si mohla přisunout k závalu ve vchodu a přelézt ho. Na konci sebrala Poklad.

Aby se dostala zpět, přisunula si kámen k jednomu ze závaží a když sjelo dolu, vyskočila na něj. Známým způsobem přeskočila na točící se tyč a z ní na řetěz. Na konci řetězu seskočila a šla do chodby s pastí. Past se ovšem rozhíbala ještě více než předtím.

Když tedy horní část pasti odjela, Lara přeskočila první část, skrčila se a přešla k další části. Mezi tím horní část přejela dozadu a tak mohla Lara přeskočit poslední část. Pak vylezla na nižší tyč a skočila na druhou u východu. Přeskočila na římsu na kladivu a ručkovala doprava.

Na druhé straně skočila na římsu na zdi, přeručkovala doleva a skočila do chodby. Zbavila se netopírů, hodila kotvu na kruh na stropě chodby, došla k okraji a po stěně se spustila dolu co nejníže to šlo. Moc nízko to ale nešlo a tak se rozhoupala [střídavě A, D] a skočila doprava na římsu.

Lara se spustila na nižší římsu a ručkovala a přeskakovala doprava až se dostala na konec. Odtud skočila doprava na výklenek, vytáhla se nahoru a sebrala Poklad. Pak skočila na plošinu, kam by se jinak dostala z nižší římsy (v dalším odstavci).


6. Nekoukej se dolu

Z nižší římsy Lara skočila dozadu na plošinu a došla do hlavní místnosti s kladivy. Skočila na šikminu na sloupu před sebou a skončila dole na kladině. (Alternativně mohla skočit na malou římsu na sloupu nalevo, spustit se níž, pořádně se chytit a přeručkovat doleva za roh. Odtud skočit doprava na římsu a ručkovat doprava až ke kladině.)

Po kladině přešla na druhou stranu a vyskočila na římsu (v beta verzi musela skákat trochu z dálky, protože římsa ze sloupu vyčnívá). Přeručkovala doleva, vylezla na římsu a skočila na nižší sloup. Skočila na podpěru, z ní na další a na římsu. Přeručkovala doprava, vylezla nahoru a mezi sloupy vyskákala nahoru na most. Zbavila se zombíka.

Došla do místnosti s modrou vodou a skopla zombíka zpět do vody. Pak hodila kotvu na kruh vysoko na protější stěně a s rozběhem přeskočila vodu. Vyšplhala po laně nahoru a v místě, kde se mohla opřít o zeď se rozhoupala a skočila na římsu nalevo. Přeručkovala a přeskočila na kratší římsu nalevo. Z ní vyskočila nahoru do malé chodbičky. Proběhla skrz ní a chytila se římsy. Spustila se na nižší, přeskočila doleva na římsu a pak skočila doleva do výklenku. Vytáhla se a sebrala Poklad. Pak skočila zpět na nižší římsu (nalevo při pohledu na vodu), přeručkovala doleva, vyskočila nahoru, skokem dozadu se dostala na římsu, odkud se vytáhla do chodby. Proběhla, spustila se na římsu a ručkovala doleva dokud se nemohla spustit na plošinu.


7. Já a Ty, Yeti

Lara si všimnula kruhu na stěně (na konci mostu na druhé straně od chodby), hodila na ni kotvu a po stěně přeběhla na malý výstupek. Sebrala lékárničku a přeskočila na most. Chodbou došla do další místnosti se strojem. Tentokrát zde ale našla něco nečekaného. Yeti byl překně tuhý nepřítel a tak neváhala používat granáty [PTM pro zaměření, pak CAPS LOCK pro hození]. I když je yeti pěkdě tuhý, jednomu přesnému Head-Shotu neodolá ;)

V beta verzi je chyba (no, kdo by to čekal, že), takže pokud se vám nechce yetiho zabíjet, vyběhněte ven z místnosti a skočte do propasti v místnosti s kladivy. Lara zemře, oživý se zpět v místnosti, ale Yeti bude pryč. :-D

V místnosti s yetim Lara rozkopla vázu nalevo za vchodem a našla Poklad.

Druhý poklad našla ve váze mezi závažími.

Tentokrát se na závaží Lara dostala tak, že když sjelo na zem, skočila na boční stěny a odrazem se dostala na římsu na závaží. Přeručkovala na jeho přední stranu, nahoře skočila na tyč. Tentokrát se ale stroj točí na opačnou stranu a tak také jede na opačnou stranu řetěz. Po vyskočení na něj tedy Lara musela máknout [W + mačkat E], aby se vůbec dostala k východu.


8. Boží kladivo

Sebrala lékárničku, přeskočila první past a přes druhou se dostala tak, že skočila na tyč a okamžitě skočila dál. Na konci se vyhoupla na horní tyč a počkala na kladivo. Skočila na něj a přeručkovala po římse doleva. Když bylo kladivo v nejnižší poloze, spustila se na most dole a rychle utíkala utíkala dopředu [W + Shift] dřív, než se most zřítí.

Napravo v rohu sebrala lékárničku a pak už jí nic nebránilo v tom dojít si pro Thorovo kladivo Mjolmir.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama