...

!!Blog pozastaven z mé strany (wiwi).!!

Nově: TUTORIÁLY

Navštivte prosím můj nový blog,více info o něm TU .


Slovní fotbal →TU← .
Vtipná bublinka →TU← .
Chceš ohodnotit blog ? Tak se zapiš →TU← .
Chceš Wallpaper,ikonku či banner ? Zapiš se →TU← .
Chceš vodorovný oddělovač ? Více se dozvíš →TU← .
Chceš text do volitelného horního boxu ? Více se dozvíš →TU← .
Chceš blend ? Zapiš se →TU← .

Návod TR:U-Arktické moře

16. února 2010 v 14:16 | Larasinka
8. Severní ledový oceán

Artefaktů: 30
Relikvií: 1
Dohráním se odemkne: Nákresy prostředí a postav

Lara se opět vydává na severní točnu, tentokrát kamsi do Severního ledového oceánu (též známého jako Arktický). Buď si může obléct potapěčský úbor, který používala ve středomoří (Neopren / Wetsuit), ale vzhledem ke klimatickým podmínkám a teplotě v oblastech, kam se chystala, by byla příhodnější teplejší varianta (Lehký neopren / Drysuit Light).

Vzhledem k tomu, že se opět bude Lara pohybovat pod vodou, je vhodné vzít si harpunu.


1. Helheim


1. Rybaření pod ledem

Trochu drastiskou metodou udělal Lara velkou díru do ledu a potopila se. Opět si nezapomněla vzít dýchací přístroj, takže se vzduchem neměla problém.

Lara plavala dolu a vyplava ven z ledové kry. To si již všimnula soch na dně a tak se k nim vydala. Když kolem nich plavala, všimnula si, že svými meči drží velké řetězy. Plavala podle nich a dostala se k jakésy stavbě, říkejme jí "věž".

Vyplavala tedy nahoru do "patra" (tam, kde jsou dvě sochy hadů). Nejprve se zbavila žraloků, kteří se připlavali podívat, pak si všimnula zlatého kola na podstavci mezi sochami hadů a nakonec nalevo sebrala kámen, který již viděla u brány do Valhally (tentokrát ale červený).

Vpravo vzadu za dvěma sloupy našla Poklad.

Odtud plavala přímo nahoru až se dostala na úroveň "střílen" (vypadá to jako zábradlí ve zdi). Plavala kousek dozadu a našla otvor dovnitř - a samozřejmě Poklad.

Pak se pokusila zatáhnout za kruh na sloupu uprostřed a zjistila, proč to nejde. Vydala se tedy doleva mírně dolu, kde našla schody vedoucí ke vstupu.

Dole za schody našla Poklad.

U vchodu sebrala lékárničku, vplavala dovnitř a dostala se do zatáčky.

Otvorem ve stropě vyplavala nahoru a dostala se na vzduch. Vylezla z vody, skočila na kámen, na římsu a přeručkovala doprava. Vylezla nahoru a skočila na kovový (resp. rezavý) výstupek. Přeskočila na kovovou traverzu a z ní na žebřík. Vylezla nahoru a skočila dozadu [Mezerník].

Ve váze napravo sebrala Poklad.

Sebrala červený kámen a stejnou cestou přes žebřík a traverzu se dostala zpět do vody. Potopila se až dolu a pokračovala chodbou dál až na křižovatku.

Napravo v závalu sebrala Poklad.

Dala se doleva a vyplavala nahoru do dalšího patra. Chodbou se dostala do mísnosti, kde sebrala třetí červený kámen.

... a vlevo za vchodem také Poklad.

Když se Lara vracela, uprostřed chodby (na stejné úrovni jako poslední kámen) vyplavala ke stropu a zjistila, že je zde další chodba křížem. Jeden Poklad našla napravo v závalu.

Další Poklad našla v místnosti naproti závalu (tj. od předchozího Pokladu).

Chodbou se vrátila do volného moře a ke středu stavby. Ještě potřebovala získat jeden kámen a tak se vydala do druhého vchodu napravo. Opět vyplavala na hladinu a vylezla z vody.

Napravo sebrala Poklad.

Vylezla po žebříku a ručkovala doprava po římse. Vylezla na ni a přeskočila doprava. Ručkovala dál doprava, vylezla a skočila na traverzu. Přešla po ní a skočila na žebřík. Vylezla nahoru, skočila na plošinu za sebou a po dalším žebříku pokračovala výš. Přeskočila na traverzu za sebou, pak na železný výstupek a přes římsu se vytáhla nahoru. Sebrala poslední červený kámen.

Ve váze napravo sebrala Poklad.

Pak přeskočila na malou plošinku se dvěma vázami a sebrala Poklad.

Do vody se dostala po římsách a traverzách - nepoužívala však žebříky, protože se na nich špatně zachytávala. Chodbou se vrátila zpět do moře.

Hned jak vyplavala, dala se doleva a plavala podél stěny dolu. Zde našla Poklad.

Lara doplavala ke středové věži a zasadila červené kameny do čtyř sloupů po stranách. Teď ještě musela něco udělat se sochami držícími řetěz.


2. Bojovníci, pusťte mě tam

Plavala tedy k první soše nalevo při pohledu od věže a doplavala k její hlavě. Zazadu do ní vplava a zatáhla za zlaté kolo. Zjistila, že stroj uvnitř sochy je rozbitý a tak vyplavala ven. Plavala ke dnu, sebrala lékárničku mezi sochami a našla dvě velká, modře zářící kola. Díky rukavicím s nimi mohla manipulovat a tak jedno z nich zvedla [E] a odplavala s ním k soše, kde ho nasadila na osu [E]. Pak to samé udělala i s druhým kolem.

Opět vyplavala k hlavě a zatáhla za kolo. Tím socha zvedla meč a uvolnila řetěz. Nyní již stačilo doplavat ke dvěma sochám napravo a zatažením za zlaté kolo je donutit zvednout meč (u druhé ještě sebrala lékárničku). Pak Lara doplava k věži a zatáhla za zlaté kolo na sloupu. Tím otevřela bránu a padací most do Helheimu.

Ještě než Lara vplavala do Helheimu, musela najít několik Pokladů. První z nich je na vršku první sochy napravo (chybí jí horní část těla).

Pak se Lara potopila přímo pod bránu do Helheimu a plavala ke kostře velryby. Přímo u ní je jeskyně, ve které je Poklad.

Další Poklad pak našla kousek dál napravo od kostry.

Poslední je nalevo od kostry (není moc vidět z dálky, ale je přibližně ve stejných místech jako ten předchozí).

Lara vplavala dovnitř a chodbou se dostala na křižovatku (mezi tím proplavala několika závaly).

Cesta skrz chodby je celkem jednoznačná, jedinou výjimku tvoří Poklady.

Když plavala rovně a proplavala závalem, mohla na dně sebrat Poklad.

Lara se dala doprava, sebrala lékárničku a proplavala závalem. Plavala chodbou dál, přičemž na křižovatkách zatočila dvakrát doleva.

Na třetí křižovatce (nad rozbitými schody) plavala doprava a sebrala Poklad za závalem.

Na čtvrté křižovatce plavala za zával doleva a sebrala Poklad.

Za čtvrtou křižovatkou za prvním závalem sebrala Poklad vpravo dole.

Na páté křižovatce (napravo jsou úplně rozbité schody) plavala rovně, proplavala zával dírou u stropu a sebrala Poklad.


3. Brána do pekel

Na poslední křižovatce zatočila Lara doleva, proplavala závalem a vyplavala na hladinu. Došla do místnosti, kde již čekala Natla. Když Natla připravila bránu na druhé straně místnosti a odletěla, Lara došla k okraji a všimnula si zombíků a Yetijů dole. Vzala si tedy Thorovo kladivo a všechny je zabila.

Napravo v nejbližší váze je Poklad.

V rohu nalevo je další Poklad. Nakonec Lara aktivovala reliéf draka schovaný na pravé vnější straně portálu, kterým vešla do místnosti.

Pak skočila na sloup napravo od kraje a spustila se po něm dolu na plošinu [zmáčknout CTRL, pak držet S]. Neustále si dávala pozor, protože zombíci i yetiové přicházeli stále noví a noví.

Ve váze u zdi našla Poklad.

K dalšímu Pokladu se dostala tak, že skočila na trubku nalevo nad vodou a přešla po ní na plošinu, kde rozkopla vázu. Na sloupu aktivovala reliéf a vrátila se zpět.

Lara skočila na sloupek těsně trčící nad vodou (mírně napravo) a z něj skočila na římsu na zdi napravo. Ručkovala doleva až na konec (který byl mírně natočený) a skočila dozadu na sloup. Vyšplhala po něm nahoru a skočila na římsu na plošině a vylezla.

Zde sebrala Poklad.

Skočila na další sloup a spustila se dolu.

Na plošině sebrala lékárničku a Poklad.

Skočila na plošinku napravo, sebrala lékárničku a na sloupu aktivovala reliéf. Skočila na plošinku v rohu a sebrala Poklad. Pak se vrátila na velkou plošinu.

Skočila na trubku nalevo a přešla po ní ke zdi. Skočila na ni, přeručkovala doprava, vylezla nahoru a skočila doprava na plošinu. Odtud již mohla dojít k bráně a otevřít ji.2. Yggdrasil


1. Má matka je mrtvá!

Nalevo v rohu našla Lara Poklad. Pak aktivovala symbol na boku brány.

Nyní by Lara měla mít aktivované 4 symboly (viz předchozí Poklady; pokud mezi tím Lara zemřela, musí je aktivovat znovu!!!). Díky tomu se mohla vrátit na plošinu uprostřed místnosti (sbírala zde Poklad). Zde se otočila se doleva a koukla nahoru, kde uviděla kruh. Hodila na něj kotvu, pořádně se na laně rozhoupala a skočila do výklenku (dříve byl za vodopádem) a sebrala Relikvii. Pak se opět chytila kotvou kruhu, skočila a spustila se co nejníže. Vylezla kousek výš, zhoupla se a skočila na plošinku. Odtud se již mohla vrátit na plošinu s bránou do Helheimu.

Na plošině napravo sebrala lékárničku a pak se vydala chodbou. Na křižovatce sebrala napravo lékárničku a pak šla doleva dolu. Připravila si Thorovo kladivo, protože pod skluzavkou na ni zaútočil velký zástup zombíků a yetijů. Postupně je ničila a přibližovala se do další místnosti. Zde se konečně dozvěděla, co se stalo s její matkou a otcem a jakou roli v sehrála Natla.

Po další menší potyčce s dvojnicí se Lara vydala další chodbou, aby zastavila Natlu. (Hlavně se nepokoušela vrátit, protože to by znamenalo smrt!) Pomocí Thorova kladiva se zbavila zombíků a yetiho, v zatáčce sebrala lékárničku a došla ke skluzavce nad propastí. Na konci skluzavky se odrazila a skočila do chodby. Došla do místnosti s velkými vodopády.

Spustila se dolu a pokračovala dál až ke stroji, který sloužil k vyvoláni Ragnaroku (tj. severské podoby konce světa).3. Čas vypršel


1. Stroj zkázy

Lara sebrala lékárničku, šla doprava a skočila na plošinku níž. Po římsách vylezla nahoru a přeručkovala doleva. Zde na ni zaútočila Natla a tak vyskočila na zeď nad sebou [v akční animaci]. Šplhala nahoru doleva, až se dostala pod římsu, na kterou vyskočila. Přeručkovala doleva na konec, skočila doleva na římsu níž a pořádně se jí chytila. Přeručkovala dál doleva a uskočila před útokem na zeď vlevo.

Pak vyšplhala po zdi nahoru a skočila doleva na římsu. Ručkovala doleva až do místa, kde mohla vylézt nahoru a přeskočit na most. Zde (pomocí Thorova kladiva) zlikvidovala yetije, zároveň se snažila vyhýbat Natliným fireballům a přešla na druhý konec.

Hodila kotvu na kruh na zdi a přeběhla po zdi na další most. Na konci mostu vešla do velkého sloupu a zatlačila na modrý kámen [E, pak W]. Pak vyšla ven a kousek se vrátila po mostě až k místu, kde napravo od mostu byla modře zářící šikmá podpěra. Lara na ní skočila a sklouzla se dolu. Seskočila doprava a sebrala lékárničku na pilíři.

Seskočila z pilíře a šla k místu, kde byl kruh podstavci. Skočila k němu, zachytila za něj kotvu a spustila se na laně dolu. Zhoupla se a skočila na plošinu pod sebou. Sebrala lékárničku a skočila na plošinu níž (směrem ke střed stroje).

Tady dole je nekonečně yetijů, pokud vám tedy bude nějaký překážet v cestě, nebojte se ho zlikvidovat.

Lara skočila na plošinu napravo (tu vyšší) a zatlačila na modrý sloup. Pak skákalá dál doprava až se dostala na další plošinu se sloupem (vynechala jeden, kde se ke sloupu dostat nemohla; ten už je stejně zatlačený). Opět sloup zatlačila. Přeskočila na poslední plošinu napravo, kde chyběl sloup (to byl ten, co se na začátku zřítil), ale byla zde lékárnička. V místě, kde měl být sloup Lara vyskákala mezi zdmi nahoru a chytila se římsy. Přeskočila a přeručkovala doprava, vyskákala nahoru a přeskočila na plošinu nalevo.


2. Zkáza stroje

Lara vyskákala na velkou plošinu napravo a skočila zpět na most s kruhem na sloupu (napravo). Kolem něj šla dál až se dostala k pilíři (je to ten, po kterém klouzala dolu). Vylezla na něj, přistoupila k modře svítícímu kameni a kladivem ho rozbila [E].

Seskočila z pilíře a skočila na jednu z jezdících (resp. létajících) plošinek. Nechala se odvést na plošinu, kde začínala (tedy o 90°; za vodopádem procházejícím přímo mostem). Skočila na ni a šla k pilíři. Skočila dovnitř a sebrala lékárničku. Mezi zdmi vyskákala na římsu a ručkovala doprava. Dostala se na zeď, po které mohla vylézt nahoru (a již jednou lezla). Skočila na římsu doleva a ručkovala po ní až na plošinu, odkud skočila na most.

Přeběhla ho a hodila kotvu na kruh na zdi. Skočila na zeď a vytáhla se až nahoru. Rozhoupala se a skočila doprava na římsu. Vylezla, sebrala lékárničku a vyskákala až na horní plošinu. Z ní se spustila na létající plošinku a nechala se odvézt k sousednímu pilíři.

Skočila na něj a rozbila kladivem tlačítko [E]. Všimnula si Amandy, která se zrovna dostavila načež byla omráčena Natlou. Což Lara zas až tak nevzrušovalo.

Zachytila kotvu na levý z kruhů (při pohledu na tlačítko) a sputila se na most pod sebou. Skočila na okolo jedoucí plošinku a přes další se dostala až na plošinu, co jezdila těsně u středu stroje. Skočila tedy na římsu na něm a ve vhodném okamžiku na římsu výš.

Zde chvíli počkala a jak tak jezdila kolem, všimnula si, že v jednom místě jsou na sloupu (ten, co se nehýbe) na husto nasázené římsy. Vyskočila tedy na ně a vyšplhala po nich nahoru (v jednom místě musela přeručkovat doprava za roh, kde byla ukrytá římsa níž).

Nahoře na ni zaútočila Natla a tak musela šikovně vyskočit na římsu na točící se části. Na ní čekala, až se dostane nad poslední podpěru mířící šikmo dolu k pilíři, spustila se na ni a sklouzla se dolu. Rozbila tlačítko [E] a definitivně tak zničila stroj.

V závěrečné animaci pak Lara zabila Natlu (snad již definitivně) a společně s Amandou z Helheimu unikly stejnou cestou, jako se před lety dovnitř dostala její matka (zmíněno v TRL).

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama