...

!!Blog pozastaven z mé strany (wiwi).!!

Nově: TUTORIÁLY

Navštivte prosím můj nový blog,více info o něm TU .


Slovní fotbal →TU← .
Vtipná bublinka →TU← .
Chceš ohodnotit blog ? Tak se zapiš →TU← .
Chceš Wallpaper,ikonku či banner ? Zapiš se →TU← .
Chceš vodorovný oddělovač ? Více se dozvíš →TU← .
Chceš text do volitelného horního boxu ? Více se dozvíš →TU← .
Chceš blend ? Zapiš se →TU← .

Návod TR:U-Středozemní moře

16. února 2010 v 14:08
2. Středozemní moře

Artefaktů: 26
Relikvií: 1
Dohráním se odemkne: Nákresy prostředí a postav, plavky (při Honbě za Pokladem)


1. Cesta do Avalonu


1. Do hlubin

Dýchací přístrojPosouváme se o týden zpět v čase a Lara se právě nachází na své jachtě (no, spíš je to člun, ale nezní to tak vznešeně :) kdesi ve Středozemním moři a vydává se hledat Avalon, město v Podsvětí, kde možná žije její matka (jak se tam dostala jste mohli vidět v díle Legend nebo ve videu Dříve...).

Lara neváhala a skočila do vody [W + Mezerník] a nasadila si dýchací masku [automaticky]. Díky tomu se mohla pohybovat volně pod vodou a nemusela každou minutu vyplavat, aby se nadechla ;). Potopila se [CTRL] a plavala směrem ke dnu [W + pohled myší; případně je možno jen držet CTRL]. (Pro rychlejší plavání můžete použít [SHIFT]).

Když se přiblížila ke dnu, podívala se na sonar ve svém PDA [TAB, v menu kliknout na SONAROVÁ MAPA] (a to jsem si myslel, že mám ve svém PDA vše a hle, chybí mi sonar :), který jí posloužil jako trojrozměrná mapa [klávesy W, A, S, D pro pohyb, LTM, PTM pro změnu výšky]. Pomocí sonaru našla jeskyni na úpatí velké skály a vydala se k ní [SONAR se zavírá 2x ESC]. Dala si pozor na žraloka, který se v jeskyni schovává, zaměřila se na něj harpunou [Pravé Tlačítko Myši / PTM] a zastřelila ho [Levé Tlačítko Myši / LTM]. (Podle obtížnosti na ní mohli číhat ještě další žraloci).


2. První hádanka

Lara vplavala do jeskyně, zapnula baterku [F] a podívala se na velký obrazec na stěně. Při bližším prozkoumání zjistila, že v jeho středu je kolo, kterým se dá prostředním obrazcem otáčet. Hned si také všimla, že u obou postranních obrazců toto kolo chybí. Rozhlédla se tedy po dně jeskyně a všimla si jednoho kola na podstavci. Chytila ho [E] a zasadila do osy jednoho z obrazců [E].

Od obrazce se Lara podívala nahoru a všimnula si díry ve stropě jeskyně. Doplavala tam a na jedné z říms (napravo) v průrvě sebrala Poklad [E] (poznámka: na rozdíl od předchozích dílů se Poklady a Relikvie sčítají ze všech hraných her; pokud spustíte novou hru, již budou sebrané!). Sebrané Poklady si mohla Lara zkontrolovat ve svém cestovním relikviáři [TAB, najet myší na SEBRÁNO; nebo zvolit INVENTÁŘ > POKLADY].

Od posledního secretu v průrvě jeskyně vyplavala Lara průrvou ven, vyplavala kousek výš a všimnula si malého útvaru na dně připomínajícího rozpadlý dům (je mírně napravo pokud se dívala přímo před sebe po vyplavání z průrvy). Doplavala tedy k tomuto útvaru, vplavala dovnitř a nalezla jeskyni vedoucí dolu. Na dně jeskyně nalezla další Poklad. Nyní se vrátila stejnou cestou do jeskyně, aby se neztratila na mořském dně!

Druhé kolo nikde v jeskyni Lara neviděla a tak hlavním vchodem vyplavala ven. Díky tomu si všimnula malé jeskyně (dříve chodby?) nalevo od vchodu.

Také si ale všimnula velké skály napravo. Když k níplavala, zjistila, že za velkými řasami jsou ukryty dveře. Vplavala tedy dovnitř a plavala dolu rovně a doprava do další místnosti. Zde vyplavala nahoru a dala se doleva za trosky a napravo našla Poklad. Pak se vrátila ven.

Hned jak Lara vyplavala z jeskyně s předchozím Pokladem, zatočila doprava a plavala podél skály. Když se dostala na druhou stranu, všimnula si šikmého kamene nalevo. Plavala tedy k němu, okolo něj doprava a po chvilce hledání (pod "bránou" tvořenou vodorovně ležícím kamenem) našla u dna vstup do jeskyně. Uvnitř plavala rovně a doprava, kde našla Poklad. Pak se vrátila k hlavnímu vchodu do jeskyně s hádankou.

U vchodu se Lara otočila směrem do jeskyně a plavala přímo nahoru [Mezerník]. Uvědomila si, že sklála je ve skutečnosti kamenná tvář. Když tedy minula velikánský nos, našla dvě oči. Na pravém obočí (tedy nalevo z jejího pohledu) v malé jeskyňce (nad okem ;) našla Poklad.

Vplavala do objevené jeskyně nalevo od vchodu a plavala dolu, kousek rovně, doprava, proplavala "dveřmi".

Nalevo za "dveřmi" našla Lara další Poklad (pokud ho nemůžete najít, ode dveří plavte doleva a pak doprava do místa pod propadlým stropem).

Ve velké místnosti našla chybějící kolo, sebrala ho a vydala se zpět do velké jeskyně s reliéfem na zdi. Kolo vsadila do posledního místa, kde chybělo. Tím se ovšem problém nevyřešil, ale naopak vznikl - Lara totiž musela přijít na to, jak tuhle hádanku vyřešit.

Lara odplavala kousek dál od reliéfu, aby na něj měla pěkný výhled. Díky tomu si všimnula, že reliéf tvoří tři kola složená ze 7 částí ve tvaru "()". Na 3 z nich jsou symboly s kruhem ("O") a na 4 symboly s čárkou ("|"). Logicky jí tedy došlo, že musí tři "O" dostat do středu obrazce. Nejprve tedy otočila středovým kolem, aby první "O" dostala nahoru a nepřišla o něj, až bude otáčet zbylé kruhy. Pak otočila jednou levým kolem a dvakrát pravým kolem. Tím odemkla "dveře".


3. Zpět na vzduchu

Po vyřešení hádanky Lara proplavala otvorem a plavala dlouhou chodbou.

V chodbě za kameny (před druhou zatáčkou doprava) našla Poklad.

Na konci proplavala malým otvorem a vyplavala na hladinu. Vylezla a ochoz [automaticky pro připlavání k břehu] a vybavila se svými pistolemi [R], aby neplýtvala šipky do harpuny (V tomto díle Lara používá RGB Mach 5.)

Na rozdíl od předchozích akcí se nyní Lara již poučila a tak nespoléhala pouze na zbraně, které najde po cestě. Ve svém malém batůžku si přinesla také své oblíbené UZI (anglicky SMG/submachine gun; česky Samopal Autsi?!?), brokovnici (shotgun; typ GNT ráže 12), kulomet (přesněji 'útočná puška') A12 Carbine (Assault rifle; novější model M16) a nově si také sehnala uspávací pistoli (tranquilizer gun). (Ve hře můžete vždy přepínat mezi "nekonečnými" pistolemi a jednou účinnější zbraní; která to bude můžete volit v inventáři [Tab, pak zvolit VÝBĚR ZBRANĚ / WEAPON SELECTION].)

Pokaždé, když načtete hru nebo Lara zemře, musíte znovu zapnout baterku. V návodu budu předpokládat, že ji máte vždy zapnutou a tudíž pro vás temné kouty nepředstavují problém.

Lara si rozsvítila baterku (pokud to neučinila dříve), vyskočila do místnosti před sebou a rozhlédla se po ní.

V rohu napravo si všimnula několika antických nádob a tak k nim doběhla a rozkopala [E] je. V jedné z nich našla Poklad a tak ho sebrala. Musím říct, že od Lary bych nikdy nečekal, že bude hledat tajné poklady tím, že bude rozbíjet antické vázy.

Pokud budete používat pro vylézání kombinaci [W + Mezerník] známou z prvních dílů hry, Lara vás potěší akrobatickým kouskem, který se v těchto dílech nacházel (po stisku [Dopředu + Shift + Mezerník]), ale pak byl vypuštěn, kvůli své nadbytečnosti :D.

Lara vyskákala po plošinách nalevo, na druhé straně seskočila dolu a došla do místnosti s vodou. Neskákala do vody a rovnou přeskočila na šikminu nalevo.

Z plošiny skočila doprava do vody, potopila se a v rohu na dně našla Poklad. Pak se vrátila na plošinu a vylezla po ní.

Lara skočila na výstupek nalevo a sebrala měděnou vázu (což je ve skutečnosti lékárnička, použijete ji klávesou [V]; počet můžete zkontrolovat v inventáři [TAB, pak zvolit INVENTÁŘ > BATOH / BACKPACK > BALÍČKY PRVNÍ POMOCI / HEALTH PACKS]).

Po šikmině naproti (místu, kde sbírala lékárničku) vyběhla kousek výš, vyskočila na plošinu nalevo, po římse přeručkovala doprava a na konci vyskočila o římsu výš.

Z římsy skočila Lara dozadu, rozkopla vázu a sebrala Poklad. Pak skočila zpět na římsu. K tomuto pokladu vede ještě jedna delší cesta: z výstupku, na kterém sbírala lékárničku, vyskočila na římsu a z ní vyskočila a vylezla na římsu výš. Přešla doprava a skočila na římsu napravo. Přeručkovala doprava za roh a vyskočila nahoru. Z římsy skočila dozadu a přeskokem přes 3 tyče se dostala na plošinu s Pokladem.

Po římse ručkovala dál doprava a na konci přeskočila přes tyč na druhou stranu [S + Mezerník, na tyči se rozhoupat a pak Mezerník]. Ručkovala ještě za roh doprava a pak se spustila až na dno [3x CTRL]. Lara doběhla až k velkým dveřím a čekala ji další hádanka.


4. Jak otevřít tu bránu?

Na zemi leží dvě malé, ale těžké kostky, které může sebrat [E], odnést je na tlačítka na zemi a položit [CTRL]. Lara tedy sebrala jednu z kostek a položila ji na levé z tlačítek. Zjistila však, že kostka je moc lehká a tak musela na tlačítko odnést i druhou kostku. Pak si sama stoupla na druhé, pravé, tlačítko. Teď jí však chyběl někdo,kdo by zatáhl za páku. Proto kousek couvla a všimnula si háku nad pravým tlačítkem. Hodila na ni tedy kotvu a shodila dolu velkou sochu (za lano je potřeba chvíli tahat!). Pak doběhla k páce na sloupu uprostřed a zatáhla za ní. Tím zapálila ohně a otevřela dveře.2. Niflheim

Niflheim je jedno z keltských nebí či podsvětí (záleží na výkladu). V překladu znamená Mlžný svět nebo Svět v Mlze.


1. Je třeba zabít Krakena

Lara vyběhla po schodech, vylezla po plošinách a přeskočila na plošinu pod pochodní.

Přeskočila do výklenku nalevo, rozbila několik váz a sebrala Poklad. Pak skočila zpět.

Seskočila dolu, pokračovala chodbou, podlezla pod sloupem a seskočila na dno jámy. Skrčila se a prolezla otvorem nalevo. Seskočila do další místnosti, vyskočila na plošinu naproti a přeskočila na další plošinu. Na ní sebrala Lékárničku a pak vyskočila doprava na schody.

Lara se podívala na pravou stranu schodů, kde v rohu našla vázu a v ní Poklad.

Vyběhla po schodech a prošla chodbou.

Ve výklenku napravo Lara rozbila vázy a sebrala Poklad. Ve výklenku naproti pak sebrala lékárničku.

Málem ji překvapil Kraken (kterého jste v poslední době mohli vidět v druhém díle Pirátů z Karibiku). Lara tedy musela přijít na to, jak se ho zbavit. Ještě jednou si ho prohlédla dalekohledem [T; přibližuje se kolečkem myši nebo LTM / PTM] a pak se vydala chodbou napravo. Po římsách (na pravé straně na sloupu dole) seskákala dolu a po schodech došla k vodě. Když se k ní však přiblížila, Kraken po ní máchnul chapadlem a zabil by ji (proto musela rychle uskočit zpět).

Lara šla doprava, obešla trosky napravo a vyskočila na vyšší plošinu. V rohu rozbila vázy a sebrala Poklad.

Lara překonala veškerý svůj strach a odpor a ponořila se do vody ke Krakenovi (dala pozor aby neskočila na jeho chapadlo). Odměnou jí byl poklad ležící na dně.

Z vody vylezla po schodech na levé straně (tedy nalevo při pohledu směrem na Krakena) a sebrala Poklad ve vodě.


2. Soukolí u Krakena

Lara šla od Krakena doleva a vyskočila do chodby nad schody.

Na křižovatce se dala doleva, kde na konci našla Poklad ve váze. Pak se vrátila na křižovatku.

Běžela pořád dál až došla do místnosti, kde Kraken chapadlem držel velké soukolí. Skočila na římsu nalevo a vyskákala nahoru. Po římse na zdi přeručkovala doprava na plošinu. Skočila na špičku sloupu a z něj na plošinu s pákou. Přehozením páky si všimnula kola s kruhem a tak na něj hodila kotvu a přitáhla ho k sobě [mačkat E, nakonec CTRL pro uvolnění]. Pak znovu přehodila páku a donutila Krakena se stáhnout. Zároveň tím zasunula podpěru, která držela ostnaté závaží nad Krakenem.

Pak se vrátila dolu a chodbou zpět do místnosti s Krakenem. Přešla na druhou stranu a vyskočila do chodby napravo od Krakena.

Lara šla doleva, kde za rohem našla tři vázy s Pokladem. Pak se vrátila na křižovatku.

Chodbou došla do další místnosti se soukolím a Krakenovým chapadlem. Hodila kotvu na kruh na sloupu nad chapadlem a sloup strhla. Tím se zbavila Krakena a uvolnila soukolí. Pak vyšplhala po plošinkách naproti soukolí nahoru, sklouzla se po šikmině a přes tyč přeskočila na římsu. Ručkovala doleva, vylezla a přehodila páku na sloupu. Tím soukolí spustila a uvolnila druhou podpěru.

Vyběhla ven směrem do místnosti s Krakenem a po římse napravo za hlavou bojovníka došla k velkému řetězu u zdi. Skočila na římsu nalevo od něj, vyskočila dvakrát nahoru a ručkovala doleva. Na konci skočila doleva na plošinu s pákou.


3. Kraken má migrénu

Přehozením páky vytáhla závaží nahoru a zároveň odkryla dva poškozené články na řetězech. Došla tedy k řetězu (hned vedle páky), zaměřila se na onen poškozený článek [Y] a několikrát do něj střelila. To samé provedla i s druhým. Tím shodila závaží Krakenovi na hlavu; ten se s řevem potopil do hlubin a odkryl dveře do další chodby.

Lara si stoupla do místa, kde byl před chvílí řetěz. Pak skočila na zeď na straně a odrazi od zdí vyskákala nahoru (bude podrobněji vysvětleno v kapitole Thajsko - Remnants - Cesta je chrámu). Vylezla nahoru a vzadu našla Poklad. Dolu se dostala přes římsy na sloupech.

Lara tedy hodila kotvu na kruh na pravé straně ochozu, skočila na zeď a po zdi seběhla dolu [E + S; nakonec CTRL pro uvolnění]. Dole našla páku (napravo ode dveří v průrvě) a otevřela dveře. Prošla jimi a vyběhla po schodech k propasti.

Lara skočila na zeď nalevo, po které se dalo snadno šplhat [W, A, S, D]. Šplhala tedy nahoru a doprava, pak dolu, opět doprava, nahoru a doprava a nakonec dolu na zem. Další schody ji zavedli k propasti, kterou přešla po úzké traverze [W, balancování pomocí A/D]. Proskočila [CTRL] štěrbinou a došla k místnosti s Thorovou rukavicí (Mjolnir, Thorovo kladivo, jste mohli vidět v TRI nebo TRA).3. Severské souvislosti


1. Získání první rukavice

Lara si všimla dvou tlačítek na zemi u sloupů, když na jedno stoupla, spustil se sloup blokující dveře. Jelikož ale byla sama, musela přijít na jiný způsob.

Vylezla na sloup napravo ode dveří a skočila do díry ve zdi (při skoku ze sloupu můžete určit směr, například [W + Mezerník] pro skok směrem, kterým se dívá kamera). Seskočila do místnosti a sebrala lékárničku (na druhé straně).

Pak vzala jednu z kostek na zemi, došla s ní na tlačítko přede dveřmi a když se dveře otevřeli, kostku jimi prohodila [CAPS LOCK]. To samé provedla s druhou kostkou. Alternativní a agresivnější metoda je odnést obě kostky těsně ke dveřím, pak tlačítkem dveře otevřít a těsně za kostky hodit granát [Y pro zaměření, CAPS LOCK pro hození granátu]. Výbuch granátu prohodí kostky na druhou stranu ;)).

Lara proběhla dveřmi dřív, než se zavřeli, odnesla kostky na jedno z tlačítek, na druhé si stoupla a pak kotvou vytrhla dveře. Pak už stačilo si jen dojít pro rukavici.

Záhy však byla Laře rukavice odcizena a ona zůstala sama v zavalené jeskyni.

Nalevo od sochy Thora našla Lara vázy a Poklad.


2. Únik z klastrofobie

Lara se vrátila do předchozí místnosti (kde dávala kostky na tlačítko) a šla do místnosti napravo. Zde výbuch vylomil kus zdi a odkryl tak tajnou chodbu. Lara do ní vyšplhala a chodbou došla do místnosti se sloupy.

V levém rohu těsně před průchodem do místnostu se sloupy je Poklad ve váze.

Další Poklad je pak v místnosti v levém zadním rohu.

Po prvním sloupu napravo vylezla co nejvýše a pak přeskočila na sousední (také napravo). Z něj skočila na plošinu nade dveřmi. Po levé straně místnosti přeskočila přes vršek prvního sloupu a přes druhý sloup na plošinu. Odtud skočila opět na sloup na pravé straně a přes dva vršky se dostala ke dveřím na druhé straně. Chodbou došla ke štěrbině, skrčila se a prolezla na druhou stranu.

Na druhé straně nalevo našla vázy s Pokladem.

Lara pokračovala chodbou až do velké místnosti, kde zápasila s Krakenem. Došla k okraji napravo, hodila kotvu na kruh na stropě a zhoupla se a skočila na druhou stranu.

Napravo od hromady kamenů našla Poklad.

Zleva oběhla hromadu kamení (v rohu našla lékárničku) a po plošině a římsách na ní vylezla. Přes tyč se dostala na další plošinku a po šikmině se sklouzla dolu.

Lara se pověsila za římsu a ručkovala doprava, dokud nemohla vylézt nahoru. Zde rozbila vázy, sebrala Poklad.

Od posledního Pokladu skočila doprava na plošinu a podlezla velký kámen. Nalevo za rohem pak našla Relikvii. Pak Lara vyška ven, podlezla kámen a přeskočila zpět na plošinu. Pověsila se za římsu a ručkovala doleva, dokud nemohla opět vylézt.

Dírou ve zdi došla Lara až na konec. Pověsila se na římsu nalevo, přeručkovala doprava a po římsách se spustila na zem. Pak se vydala zpět cestou, kterou sem přišla (před tím, než narazila na Krakena).

Lara seběhla schody a před jámou skočila na římsu nalevo. Přeručkovala a přeskočila doprava, spustila se níž a ručkováním doprava se dostala až k díře, kterou vylezla do chodby. Pokračovala po schodech a po plošinkách se dostala na plošinu pod pochodní. Přeskočila dál a seskákala dolu. Po dalších schodech se dostala do místnosti, kde otevírala dveře do Niflheimu.

Skočila tedy do vody, vylezla do dveří nalevo, přelezla zeď a ocitla se u vody, která vede do volného moře. Neváhala, skočila do ní, potopila se a plavala až do jeskyně, kde řešila první hádanku s reliéfem. Vyplavala ven z jeskyně a vynořila se na hladinu [držet Mezerník]. Po hladině doplavala ke své jachtě.4. Bůh hromu


1. Konečně pořádná akce

Lara přejela svou jachtou k velké lodi zloduchů odhodlaná získat zpět nalezenou rukavici. Skočila tedy na kotvu a po řetězu vylezla na palubu (na konci řetězu musíte několikrát použít [Mezerník] pro vyskočení a přeskočení zábradlí). Před sebou uviděla lékárničku (tentokrát opět hnědý kufřík), kterou sebrala.

Seběhla po schodech a začala s likvidací nepřátel; tím však spustila alarm. (Můžete běhat se stiknutým [PTM] a vyhledávat tak nepřátele. Pokud se některý příblíží těsně k Laře, stiskem [E] ho Lara skopne na zem ;) Pro střílení z pistolí stačí držet [LTM]).

Všimněte si, že bedny na lodi mají na sobě vypálené logo Natla, společnost, která patří Natle, která byla hlavním nepřítelem v TRI a TRA!

Po modrém kontejneru vzadu na levoboku vylezla Lara nahoru. Po kontejnerech skákala nejprve směrem k přídi, pak přeskočila na pravobok a skákala po kontejnerech zpět k můstku. Z nejvyššího kontejneru přeskočila na horní palubu.

Sebrala lékárničku u boxu na záchranné vesty ("Life Jackets"). Jelikož teď na Laru čekala větší skupinka nepřítel, přepnula si na nějaké lepší zbraně (UZI nebo kulomet) a také si vzpomněla na granáty (granáty jsou lepivé, takže se přilepí k nepříteli, který pak má jiné starosti než střílet na Laru :).

Pro rychlejší pohyb po lodi můžete použít [Shift] pro sprint.

Když se zbavila nepřítel, seběhla k vrtulníkům, zlikvidovala další skupinku (sebrala lékárničku) a po schodech došla až na záď lodi, kde zabila poslední skupinku námořníků (a sebrala lékárničku). Pak se vydala do útrob lodi. Zabila chlápka, který se schovával za bednami a v omezeném prostoru ho raději ukopala [E] nebo použila brokovnici.


2. Staří známí

AmandaPak seběhla po schodech, zbavila se nepřátel a pokračovala dál do strojovny. Po souboji s velitelem (v animaci) se spustil hasící systém a tak se Lara se Lara vydala chobou dál. Došla až na křižovatku a dala se doleva. Zde překvapivě našla Amandu Evert (viz příběh TR Legend) a Jacqueline Natlu (viz TR Anniversary) zavřenou ve "sklenici".

O Amandě se zmínil již zabiják v místnosti s rukavicí a Natlino jméno jste viděli na bednách na palubě, takže to není zase takové překvapení.5. Říše mrtvých

Od Natli se Lara dozví, že našla špatné Podsvětí a musí hledat Helheim, což je germánský název pro Avalon. Také se ale dozví, že musí nejprve najít Thorovo kladivo, které je ukryto někde v Thajsku.


1. Potápějící se stébla chytá

Když vrtulník odnesl Natlu, Lara pokračovala chodbou a na křižovatce "EXIT" se dala doprava. Rychle [Shift] běžela chodbou, aby se dostala z lodi dřív, než se potopí. Vyhnula se padajícím bednám a pokračovala dál. Když se zpomalil čas (akční animace), rychle zahnula doprava do chodby. Loď padla na bok a tak Lara pokračovala běžíce po zdi. Když došla na konec, všimnula si římsy (kovová traverza) na levé stěně (resp. podlaze :). Vyskočila tedy na ní a ručkovala po stěně nahoru. Po cestě nahoru musela hledat místa, kde se chytit, a uhýbat padajícím přístrojům.

Když se dostala nahoru (vylezla po římse doleva), pokračovala chodbou k dalšímu žebříku. Vylezla nahoru, přeskočila chybějící část a pak ručkovala po zdi mírně doprava a nahoru. Vyskákala po uzávěrech až nahoru a ručkovala po římse doleva. Spustila se na traverzu pod sebou, přelezla ji na druhou stranu a po římsách vyskákala nahoru. V závěrečné animaci Amanda zahodila Thorovu rukavici do moře. Pro Laru však nebyl problém ji rychle vylovit a dostat se na svoji jachtu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama