...

!!Blog pozastaven z mé strany (wiwi).!!

Nově: TUTORIÁLY

Navštivte prosím můj nový blog,více info o něm TU .


Slovní fotbal →TU← .
Vtipná bublinka →TU← .
Chceš ohodnotit blog ? Tak se zapiš →TU← .
Chceš Wallpaper,ikonku či banner ? Zapiš se →TU← .
Chceš vodorovný oddělovač ? Více se dozvíš →TU← .
Chceš text do volitelného horního boxu ? Více se dozvíš →TU← .
Chceš blend ? Zapiš se →TU← .

Návod TR:U-Thajsko

16. února 2010 v 14:08 | Larasinka
3. Thajsko

Artefaktů: 30
Relikvií: 1
Dohráním se odemkne: Nákresy prostředí a postav

Před začátkem další části si můžete vybrat mezi oblečením z Legend (Kalhoty do džungle / Jungle pants) a Anniversary (Kraťasi do džungle / Jungle shorts). Dále volíte počáteční zbraň, ale ostatní zbraně bude mít Lara s sebou také.>


1. Pozůstatky


1. Slézání útesů

Lara opět začíná na své jachtě a tak musí opět skočit do vody. Tentokrát si ale nevzala svůj dýchací přístroj, takže musí dávat pozor na vzduch (druhá ikonka Lary vyplněná modře). V moři jsou sice žraloci, ale pokud je nebudete dráždit, neměli by zaútočit.

Od plošiny z následujícího odstavce Lara plavala do jeskyně, kde byla na stěně vydět paprsek světla. U něho se potopila a plavala doleva, kde našla na dně Poklad.

Lara doplavala ke skále (přímo proti lodi mezi dvěma kamennými pilířy) a vylezla na plošinku. Po skále Lara šplhala nahoru, doprava za roh, nahoru, doleva za roh a nahoru až k římse.

V místě, kde Lara ručkovala po skále doprava mohla přeskočil směrem doprava na další stěnu. Po ní vylezla nahoru, vyskočila na římsu a přeručkovala doprava. Přeskočila na další římsu napravo a přeručkovala doprava do jeskyně. Zde se zbavila dvou pavouků a sebrala lékárničku a Poklad. Zpátky se dostala tak, že skočila dolu do vody.

Po římse ručkovala doleva, na konci přeskočila na římsu naproti [S + Mezerník] a vylezla na římsu [Mezerník]. Přelezla za roh [D] a skočila [S + Mezerník] na plošinu pod schody. Nad schody se zbavila pavouků a pokračovala dál (vyskočila nahoru na ochoz). V rohu sebrala lékárničku a pokračovala doprava. Sklouznula se po šikmině, skočila na tyč před sebou, vylezla na ní a skočila na římsu naproti. Vylezla nahoru a pokračovala po schodech napravo.

Na začátku schodiště (v místě, kde sedí papoušek) se Lara pověsila za římsu, spustila se dolu a po stěně přeručkovala doleva dolu, kde skočila dozadu, vytáhla se do výklenku a sebrala Poklad. Zpět se dostala tak, že se pověsila za římsu, skočila doprava, po stěně přeručkovala doprava nahoru a vyskákala na schodiště.


2. Cesta ke chrámu

Nad schody skočila Lara na římsu nalevo, vyskočila výš, přeskočila naproti a vyskákala až nahoru.

Lara se podívala doleva dolu a na vršku skály pod sebou uviděla Poklad. Skočila na ni a sebrala ho. Pak skočila dolu na plošinu nad schody a po zdi se dostala opět nahoru.

Pokračovala džunglí až k velké propasti. Hodila kotvu na hák, zhoupla se a skočila na druhou stranu. Doběhla až ke kořeni, který podskočila a došla ke chrámu.

Další Poklad je ve váze napravo nad schody.

Pak si Lara stoupla ke sloupu nalevo ode dveří. Skočila směrem na sloup [A + Mezerník] a když narazila, odrazila se [Mezerník] a skočila na zeď naproti. Od té se opět odrazila [Mezerník] a chytila se římsi na sloupu. (Jde o odrážení ode zdí jako tomu je v nové sérii Prince of Persia).

Po římse ručkovala doleva za roh, skočila doleva na další sloup, ručkovala doprava a vyskošila výš. Skočila zpět na první sloup a po římse přeručkovala na druhou stranu chrámu (doprava). Skočila dozadu na sloup, po římse se dostala na druhou stranu a vně chrámu vylezla nahoru. Skočila na římsu nalevo, ručkovala doleva, na konci vyskočila výš a ručkovala zpět doprava, aby mohla vylézt nahoru.

Doběhla ke chrámu (alespoň kam to šlo) a skočila na římsu na levém sloupu. Vyskočila výš, přeručkovala doprava a skočila na protější sloup. Ručkovala doleva za roh a spustila se na tyč pod sebou. Rozhoupala se a přes další tyč skočila na římsu na skále. Ručkovala doprava, skočila dozadu na sloup, ručkovala doleva, spustila se dolu a skočila doleva na tyč.

Po ní přeručkovala na druhou stranu a po římsách se spustila na zem. Sebrala lékárničku a běžela po proudu potoka. Zaútčili na ni dva tygři a tak po nich střílela a skákala zpět. Pak zabila ještě třetího.

Vázu s Pokladem našla Lara za zídkou napravo od potoka.


3. Před chrámem

Lara došla ke sloupoví, sebrala dvě lékárničky a pak vyskočila na kamennou traverzu mezi dvěma sloupy. Po římse na jednom ze sloupů přeručkovala doleva, skočila dozadu na kammený výstupek a vyskočila na další římsu. Přeručkovala doprava a pak mezi sloupy vyskákala na římsu víš [A + Mezerník, pak opakovaně Mezerník].

Na této římse přeručkovala Lara doprava za roh a pak skočila doleva na římsu na vedlejším sloupu. Skočila ještě dál doleva na římsu, ručkovala doleva za roh a spustila se na kladinu. Spustila se na její levou stranu a ručkovala doleva až se dostala na římsu na sloupu. Skočila doleva, ručkovala doleva za roh a vylezla na plošinu.Obešla sloup napravo a sebrala Poklad. Stejnou cestou se vrátila zpět na první římsu, na kterou vyskákala mezi sloupy.

Po římse se dostala doprava na druhou stranu sloupu, spustila se na traverzu, přesla po ní a na konci přes sloup skočila na římsu na chrámu.

Na římse přeručkovala Lara nejprve doprava, kde vylezla, rozkopla vázu a sebrala Poklad. Pak po římse přeručkovala úplně doleva, kde sebrala lékárničku.

Lara vyběhla po schodech, podskočila pod kládou nalevo a pověsila se na římsu. Přeručkovala doleva, vylezla pod kládou na terasu a zbavila se tygrů. Pak vyběhla po schodech do chrámu.

Lara skočila na podestu levé sochy a oběhla chrám. Přes tyč se dostala na druhou stranu, kde mohla doběhnout k vodopádu. Tady se pověsila za římsu, spustila se na stříšku a skočila na římsu nalevo (alternativně mohla nahoře skočit podél skály na šikminu a na římsu sjet). Spustila se níž, ručkovala doleva a skočila na tyč. Přeručkovala na konec tyče, rozhoupala se a přes další tyč skočila na římsu. Ručkovala doleva, vylezla a sebrala Poklad. Pak vyskočila na sloup nalevo, vylezla nahoru a doleva na kamenný výstupek. Přeskočila přes řeku na další výstupek, spustila se doprava a ručkovala směrem doprava. Na konci vyskákala nahoru, ručkovala doprava a vytáhla se na balkon.


4. Chrámy nejsou to, co bývali

Lara proběhla chrámovou chodbou až k propasti. Skočila na první výstupek napravo a zbavila se všech netopýrů. Pak skočila na římsu nalevo, ručkovala doprava a ze sloupu skočila naproti. Ručkovala doleva, spustila se dolu a dostala se na kamenný výstupek nalevo. Přeskočila na kamennou traverzu před sebou a přešla na její konec. Tam se otočila doleva a skočila na římsu. Vylezla nahoru a zbavila se pavouků.

Seskákala po římsách na dno propasti a šla doprava. Vylezla na plošinu a skočila směrem na levou zeď. Odrazila se od ní a dostala se tak na traverzu nad sebou.

Ve výklenku s traverzou našla Lara vázu s Pokladem.

Po kamenných výstupcích se Lara dostala na druhou stranu propasti. Než skočila na tyč, zbavila se všech pavouků. Pak skočila na tyč na na zem. Vyskočila na schody napravo a vešla do chrámu hinduistického podsvětí, kde se naproti vyjímají sochy Šiva a Kali (známé šestiruké postavy).2. Bhogavati


1. Jak dolu?

Lara se otočila zpět a dala se doprava (při pohledu směrem od Šivy). Hned za sloupem napravo našla díru v zábradlí. Skrčila se, podlezla a pověsila se za římsu. Ručkovala doprava až za malý roh, kde mohla vyskočit na římsu. Ze římsy skočila dopředu na sloup uprostřed. Pověsila se na kamenný výstupek a po římse přeručkovala doleva na druhou stranu sloupu. Zde opět vyskočila nahoru a přes vršek dalšího sloupu se dostala na plošinu.

Na ní sebrala lékárničku a pak hodila kotvu na kruh na sloupu. Zatažením uvolnila provaz. Pak skočila zpět přes sloup na římsu, po které se sem dostala. Spustila se na zem a zbavila se netopírů. Pak běžela kolem zdi pod rampu, ze které koukala před chvílí na Šiva, hodil kotvu na hák a zhoupla se na druhou stranu.

Po rozkopnutí vázy Lara sebrala Poklad.

Lara podskočila kámen a dostala se do prostoru se třemy sloupy (rozložené do "L") a tyčí ležící na zemi. Sebrala tyč a došla ke sloupu u zábradlí. Nasadila [E] do něj tyč a vyskočila na ní (takže na ní stála!). Došla na její vzdálený konec, otočila se směrem k prostřednímu sloupu a skočila na něj. Zde se chytila římsi, skočila doprava na římsu na třetím sloupu a odtud na římsu na zdi. Po ní přeručkovala doleva za roh a až na konec. Po zdi vylezla nahoru na výše položenou římsu.

Na římse přeručkovala kousek doprava na její konec, díky čemuž se mohla opřít o zeď a skočit dozadu na vršek sloupu. Balancujíce na jeho špičce se zbavila netopírů. Pak přes další sloup skočila na kamenný výstupek na posledním sloupu. Pověsila se na římsu a přeručkovala doleva tak, aby mohla skočit na římsu naproti a vytáhnout se na plošinu. Na ní opět sebrala lékárničku a došla k provazu. Tento ale drží tyč, takže na ní vyskočila [Mezerník] a vytrhla ji ze zdi [E]. Tím uvolnila i druhý konec provazu.

Tyč položila na zem [CTRL] a skočila zpět na římsu na sloupu. Přeručkovala doprava až na kamenný výstupek, ze kterého skočila na špičku prvního sloupu. Z něj skočila díl na římsu na zdi a vytáhla se nahoru. Odtud došla zpět k místu, odkud poprvé spatřila Šíva.

Na sloupu nalevo, do kterého vede provaz, který před chvílí uvolnila, si všimnula páky a přehodila ji. Tím se ovšem celá plošina zřítala a Lara s ní. Lara nezaváhala a v okamžiku, kdy se zpomalil čas, hodila kotvu na hák na zdi. Tím se zachránila před pádem a mohla se v klidu spustit po zdi na zem [E + S, nakonec CTRL].


2. Shívě něco chybí

Dole na Laru zaútočili podivné ještěrky, kterým se v asii říká Naga. Po jejich likvidaci se vydala jednou z postranních chodeb a po dlouhých schodech se dostala do místnosti s hlubokou propastí. Hodila tedy kotvu na sochu před sebou, skočila do propasti a po laně se spustila na její dno.

Ve váze po levé straně našla Lara Poklad.

Lara prošla celou chodbou, ale našla jen zavřenou bránu. Když se tedy vracela zpět, pozorně sledovala zdi a na pravé zdi (levé při pohledu na bránu) našla římsu mezi dvěma popsanými sloupy. Po římsách vyskákala až nahoru a ručkovala doleva. Přeskočila na římsu na druhé straně a ručkovala doleva. Na konci vylezla nahoru a přeskočila na druhou stranu. Opět se spustila a ručkovala doprava. Na konci zase vylezla, přeskočila naproti, pověsila se a ručkovala doleva. Nakonec vylezla nahoru a skočila na plošinu nad bránou.


3. Skrytá zahrada

Po sloupu napravo se spustila na zem a po schodech vyběhla do zahrady. Zbavila se netopírů a sebrala lékárničku napravo. Pak seběhla po schodech dolu. Zaútočila na ní skupina Nagů a tak se jich všech zbavila. Pokud půjdete opatrně, všimnete si, jak číhají přilepení na sloupech. Přesnou střelbou [Y] je můžete rozdráždit a získat tak malou výhodu překvapení.

Lara přeběhla zahradu do levého zadního rohu, kde našla zeď, po které se dalo šplhat. Vyšplhala doleva nahoru a přeskočila na zeď napravo. Ručkováním doprava se dostala na plošinu, kde na ní zaútočila skupina nagů. Po jejich zabití mohla sebrat Poklad ve vázách v rohu vlevo a lékárnu schovanou v protilehlém rohu v trávě. Pak seskočila zpět do zahrady.

Po schodech vyběhla do místa, kudy se dostala do zahrady. Seběhla po pravých schodech a na odpočívadle vyskočila na zeď a vyšplhala po ní nahoru. Sebrala lékárničku oběhla sloup. Zde našla nad hlavou římsu a tak na ní vyskočila. Vylezla na ní a dostala se na římsu na sloupu. Skočila doprava na římsu na zdi, vylezla na ní a skočila zpět na sloup. Z jeho vršku skočila do altánku, v němž našla podivný kovový "květ" s kruhem. Z květu sebrala Drahokam "Šiva". Zachytila kotvu za "květ" a po přední stěně se spustila na plošinu před bránu.

Pověsila se za římsu a ručkovala doleva. Na konci skočila doleva a dopadla na plošinu. Došla ke sloupu a vyšplhala po něm na římsu. Obručkovala sloup směrem doleva a na konci skočila na plošinu. Zabila nagu a případně i pavouky.

Lara seskočila na plošinu napravo dole, pověsila se za římsu a ručkovala doprava. Na konci se vytáhla a sebrala Poklad. Pak se opět přes římsu dostala zpět a vyskočila na horní plošinu.

Vyskočila na zeď a ručkovala po ní doprava nahoru, skočila výš a ručkovala doprava.

Když doručkovala doprava, přeručkovala na horní římsu u zdi, spustila se na spodní, přeručkovala doprava a vyskočila se na plošinu, kde sebrala lékárničku. Odtud skočila šikmo na nižší sloup, na kterém sebrala Poklad. Odtud se spustila na římsu na sloupu a dostala se zpět na plošinu, odkud mohla opět ručkovat po zdi a dostat se do místa u římsy u zdi.

Nyní po zdi ručkovala nahoru, skočila doleva, nahoru doleva, přeskočila doleva a dostala se nad schody, na které mohla seskočit.

Vyběhla po schodech a napravo sebrala další Poklad.

Došla k římse mezi dvěma sochami a sebrala lékárničku. Pak se pověsila za římsu, spustila se na nižší a vylezla do prostoru mezi sochami. Zde sebrala opět Poklad. Nyní se pověsila na římsu nalevo (při pohledi na zeď) a skočila dozadu na plošinu. Tím se dostala na plošinu se sloupem z dalšího odstavce.

Pokud Lara nechtěla Poklady, po seskočení ze zdi přeběhla na druhou stranu plošiny a spustila na nižší plošinu se sloupem. Pověsila se na římsu vedle sloupu a přeskočila na římsu na jeho druhé (levé) straně. Na nejtěžší obtížnost zde na ní čekali další nagy.

Vytáhla se nahoru a po římsách na sloupu skákala nahoru, pak ručkovala doprava za roh a pak opět nahoru až na jeho vrchol. Přeskočila šikmo doleva na kamenný výstupek a dostala se na plošinu. Podíval se doleva a uviděla kruh na zdi nad "altánkem". Hodila na něj tedy kotvu, skočila a po laně se vytáhla do altánku, kde sebrala druhý Drahokamy "Šiva".

Lara svou kotvu přichytila k oku na "květu" a spustila se po přední zdi, čímž se dostala na plošinu před bránou. Uvnitř sebrala lékárničku.

Lara vyšla ven a otočila se doprava. Zde uviděla šikminu a za ní plošinu. Skočila tedy tak, aby přistála na plošině. V trávě sebrala lékárničku a pak po sloupu vyšplhala nahoru. Skočila doprava na římsu a po ní se dostala doprava do úzkého prostoru. V něm se pomocí skoků po zdi dostala na římsu nalevo, po které se ručkováním doleva dostala až do výklenku s Pokladem. Po jeho sebrání hodila kotvu na kruh na stropě a přehoupla se zpět do altánku. Pak se spustila zpět k bráně dole.

Až dolu se Lara dostala tak, že se pověsila za římsu a ručkovala doleva. Na konci skočila doleva a sjela po šikmině. Přeběhla na druhou stranu, výše popsaným postupem se dostala do prvního altánku a spustila se k nyní otevřené bráně.


4. Zahrada s tygrem

Lara se vydala chodbou, zahnula doprava a přehoupla se přes velkou jámu. Šla doleva a před další jámou skočila na tyč na zdi nalevo. Vytáhla se na ní, došla po tyči ke zdi a skočila na římsu. Z ní skočila doleva a pak nahoru na plošinu. Sebrala lékárničku.

Od lékárničky se dala doprava a skočila na kamenný výstupek napravo. Pověsila se na něj a ručkovala doleva. Vylezla nahoru a přeskočila naproti. Opatrně došla až na "most" a z něj se dala na další kamennou traverzu. Z ní skočila doleva na další traverzu, po které se ručkováním, vylezením nahoru a přeskočením dostala k Pokladu. Zpět se dostala tak, že hodila kotvu na kruh (zpět ve směru, odkud skočila k Pokladu), přehoupla se přes propast a dostala se do místa s tyčí ve zdi, po které vyšplhala zpět do místa, kde sebírala lékárničku.

Lara přeskákala přes dvě tyče a dostala se tak na plošinu, odkud viděla kruh na zdi. Pomocí kotvy se tedy spustila do "dveří" a pokračovala chodbou dál. Po schodech došla do další zahrady, kde číhal tygr.

Lara prošla celou zahradu a našla lékárničku nalevo a Poklad v rohu vpravo vzadu.

Lara vylezla na kameny ve středu zahrady, skočila na římsu, přeručkovala doleva a na římsu vyskočila. Přeskočila na vrcholek sloupu před sebou.

Ze sloupu skočila Lara rovně na římsu na sloupu u zdi. Z ní skočila doleva na plošinu s Pokladem. Pak skočila z plošiny zpět na sloup.

Lara skočila na druhý sloup a pak na římsu napravo. Přeručkovala doleva, spustila se na nižší římsu a ručkovala doleva. Vytáhla se na římsu a úzkým prostorem vyskákala až nahoru. Zbavila se netopírů a po zatravněné šikmině se dostala na plošinu s lékárničkou.

Zde se Lara spustila na římsu dole a ručkovala doprava, spustila se níž a dostala se na kamenný výstupek. Z něj přeskočila na římsu naproti, ručkovala doleva a spustila se na nižší římsu. Skočila dozadu na kamennou traverzu, došla na její konec a skočila na kamenný výstupek naproti. Z něj skočila na vrchol sloupu a dál na římsu na zdi.

Lara ručkovala po římse doprava, vyskočila výš a ručkovala doprava až za malý roh. Zde skočila doprava na římsu naproti, ručkovala kousek doprava (je potřeba skákat stiskem [S + Mezerník]) a vytáhla se na plošinu s Pokladem. Zpět mohla opět přeskočit na římsu s malým rohem a ručkovat doleva.

Lara ručkovala doleva, přeskočila doleva a ručkovala dál až mohla skočit na římsu na zdi nalevo. Po ní ručkovala doleva a výskokem se zachytila na tyči. Vylezla na ní a skočila na římsu nalevo. Vyskákáním nahoru se dostala na vršek středové skály této zahrady. Přeskočila na římsu zpět na zdi, ručkovala doprava a skočila na plošinu se sloupy. Přeběhla jí a vylezla na římsu na zdi. Z ní skočila doprava na římsu na sloupu a přeručkovala na kladinu mezi sloupy. Zbavila se netopýrů.

Přešla kladinu a skočila na římsu na sloupu. Obručkovala ho (doleva) a skočila na vrcholek vedlejšího sloupu. Skočila na římsu na dalším sloupu, obručkovala ho (doprava) a z kamenného výstupku skočila do chodby, kterou došla k hluboké propasti.

Přes tu se dostala tak, že skočila na římsu na zdi nalevo, přeručkovala a přeskočila doprava a spustila se na kladinu. Přešla na druhou stranu a skočila na kamenný výstupek dál. Pak skočila doleva na římsu, postupovala nahoru a doprava na tyč ve zdi. Vyskočila na ní, přešla na konce, přeskočila na další tyč mezi dvěma sloupy, přeručkovala doprava a přes další tyč se dostala na druhou stranu propasti. Došla až do místnosti se sloupy, kde na ní zaútočili dvě nagy.

V místnosti se sloupy šla Lara doprava (dozadu) a sebrala Poklad.


5. Aktivace paprsků

Lara došla k soše, která držela váhy. Nejprve skočila dolu pod ní a sebrala lékárničku. Pak vyskočila zpět nahoru a stoupla si na první rameno vah. Tím donutila Šivu spustit jednu ruku dolu. Skočila tedy nahoru a přešla po ochozu k ruce (dala přitom pozor na nagu). Skočila na ruku a do klenotu vložila Drahokam.

Vrátila se k váze a skočila na vzdálenější rameno. Tím vrátila ruku kde byla a aktivovala tak první sluneční paprsek. Seskočila z vah a šla k díře v zábradlí. Hodila kotvu na rameno na zdi a mohla se tak spustit na dno. Přešla na druhou stranu a hodila kotvu na rameno vysoko nad sebou (stála uvnitř kruhu na zemi). Vyšplhala nahoru a došla k soše s rozbitými váhami.

V prostoru se sloupy našla Lara opět Poklad.

Lara vyběhla kolem sochy po ochozu a zahnula doleva. Pozorně se podívala na sochu a všimnula si, že drží v ruce žezlo, které by šlo použít pro zachycení. Našla tedy sloup s římsou (ten druhý), skočila na ní a z ní na tyč nahoře na sloupu. Zhoupla se a přes další tyč se dostala na žezlo. Tím spustila druhou ruku Shívy. Po seskočení ze žezla však zjistila, že váha je skutečně rozbitá a musí najít jiný způsob řešení, jak vložit kámen do ruky a aktivovat druhý paprsek.

Přitáhla tedy k váze klec v rohu, přes tyče se dostala na žezlo, počkala chviličku, až se váha aktivuje a pak rychle, dřív než se ruka zcela spustila, seskočila na zem a klec zasunula pod váhu. Tím jí podložila a mohla kámen zasadit. Pak klec vytáhla a nechala ruku vrátit se na místo (počkala, až se spustí animace). Skutečně je potřeba udělat to takto nadvakrát. Nelze to udělat hned napoprvé, protože (jak je výše zmíněno) klec je potřeba zasunout dřív, že se ruka spustí, což během animace není možné.


6. Zrcadlení

Nyní se opět pomocí kotvy a ramene spustila na zem, kam dopadali oba paprsky. Úkol byl celkem jasný, nastavit dvě sochy v kruhu tak, aby svými vějíři odráželi paprsek směrem na krystal před Šivou. Ale ani tohle nebylo až tak triviální.

Obě sochy musejí koukat směrem na Šivu, aby nastavili vějíř tou vyleštěnou stranou, která odráží světlo; to znamená, že sochy nejsou zaměnitelné. Orientaci sochy změníte tak, že ji přetáhnete po středové čáře na druhou stranu kruhu. Sochy pak musíte nastavit do správné polohy.

Nejprve Lara chytila sochu na středové kolejnici, dotáhla ji k bližšímu okraji kruhu a pak jí odtáhla kousek směrem od Šívy. Pak přešla k druhé soše a po obvodové kolejnici ji přetáhla ke středové. Po ní ji přetáhla na druhou stranu kruhu. Po půlkruhu blíže k Šivě ji přetáhla na druhou stranu a když se její vějíř zalesk, nastavila ji přesně tak, aby odrazila paprsek. Pak se vrátila k první soše a po půlkruhu dále od Šivy ji přetáhla na druhou stranu (tedy o 180°). Opět ji přetáhla po středové kolejnici na druhou stranu a pak jí posunula koukej směrem k Šivě opět tak, aby její vějíř odrazil paprsek.

Lara prošla otevřeným průchodem a dostala se do další prostory.

Vzadu za sochou našla Lara Poklad.

Lara si samozřejmě okamžitě všimnula kruhu na soše a tak na něj hodila kotvu a pokusila se jí strhnout. I když to vypadalo, že se socha nedá, opakovaným pokusům neodolala a zřítila se.3. Starověký svět


1. Modrá je dobrá

Lara se zbavila pavouků, kteří se vyvalili z jámy a pak se pověsila za okraj. Spustila se na nižší římsu, pořádně se jí chytila [E] a pak se ještě jednou spustila na římsu těsně na spodku. Tím si všimnula kruhu na stropě místnosti a hodila na ni kotvu [CTRL a hned potom Q].

Lara se spustila na dnu místnosti a došla ke "dveřím". Ty začali podivně zářit a tak si nasadila Thorovu rukavici [automaticky v animaci], dveře chytila [E] a otevřela [A, pak CTRL pro puštění] (no, teď může Lara i pohořími hýbat :). Zbavila se pavouků a došla ke stromu. Druhá Thorova rukavice chybí, ale po bližším prozkoumání Lara zjistila, že její otec zde již byl, rukavici sebral a někam ukryl, aby se k ní Natla nedostala.

Teď tedy zbývalo jen se dostat zpět na loď.

Lara se vrátila na začátek mostu a hodila kotvu na kruh na zdi napravo. Spustila se dolu, došla na konec plošiny a sebrala Poklad. Pak se vrátila, hodila kotvu na kruh, vyběhla po zdi nahoru a zhoupnutím doleva se dostala zpět na most.


2. Otočit mostem? Žádný problém

Tak jak Lara stála po skončení animace se spustila na římsu před sebou a seskákala až dolu na plošinu. Rukou chytila zeď [E] a odsunula ji doprava [D].

Tím odkryla malý prostor s Pokladem.

Lara skočila na plošinu nalevo a došla až ke zdi mostu. Všimnula si kruhu a hodila na něj kotvu. Po zdi se rozběhla [střídavě A a D] a skočila na římsu nalevo. Zde mohla opět chytit zeď a táhnout ji směrem k sobě. Odtáhla ji až skoro na konec, ale ne až na úplný konec. Most nechala otočený tak, aby byl mezi dvěma posledními sloupy, čímž získala možnost ho obejít a dostat se na jeho druhou stranu.

Po druhé zdi mostu Lara přeběhla na středový sloup, po římse přeskočila k místu, kde mohla vyskákat nahoru ke stromu a po mostě si došla sebrat Poklad. Pak se vrátila zpět dolu ke konci mostu.

Na druhé straně Lara most opět chytila a dotlačila ho nakonec rampy. Pak hodila kotvu na kruh a přeběhla zpět na středový sloup. Přeskočila k místu, kde prvně otáčela mostem a znovu jím otočila směrem doprava. Tím natočila most k východu a mohla vyskákat nahoru.

Než Lara prošla dveřmi dál, spustila se na levou stranu mostu, pustila se a hodila kotvu na kruh na straně mostu. Po zdi přeběhla na vnější stranu a chytila most. Stejně jako předtím ho odtáhla až skoro na konec, pak ho obešla a dotlačila ho dozadu. Po zdi mostu přeběhla zpět na středový sloup, došla k místu, kde mohla vyskákat nahoru a došla si pro Relikvii ukrytou za sochou Thora. Po cestě zpět seskákala po římsách, oběhla sloup zprava a po stěně mostu přeběhla na vnější ochoz. Most odtáhla zpět, ale ne až na úplný konec, ale jen tak aby ho srovnala s posledním sloupem. Tím získala možnost bezpečně přeskočit na středový sloup a po římsách vyskákat nahoru. I když nebyl most zcela dotočený k východu, díky římse mohla přeskočit a do východu se dostat.4. Už žádná loutka


Tím skončila Lařina silácká chvilka.

Lara skočila do vody, potopila se a plavala do pravého zadního rohu, kde našla Poklad. Zpět se dostala pomocí plošinky pod místem, kde skákala do vody.


1. Jak z toho rychle ven

Lara hodila kotvu na kruh na zdi napravo a skočila směrem ke kruhu; tím dostatečně skrátila lano, aby zůstala nad vodou. Zhoupla se a skočila na protější plošinu. Došla do levého rohu a po římsách vyskákala nahoru a pak doleva na tyč. Tím otevřela dveře ukryté pod vodou a tak skočila do vody, potopila se a proplavala jimi.

V místě, kde se chodba stáčela nahoru našla na dně Poklad.

Jeskyní plavala doprava, dolu a pak pořád dál až na konec. Tady zatáhla za kruh na vratech a tím je otevřela. Když doplavala na konec, vyplavala na hladinu a zjistila, že je kousek od svojí lodi...

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama